Home > Bills 1997 - 2018 > Merchant Shipping (Registration of...

 


Merchant Shipping (Registration of Ships) Bill 2013 [Seanad]

 

An Bille Loingis Cheannaíochta (Longa a Chlárú), 2013 [Seanad]

 


Bill Number 139 of 2013
Sponsored by Senator Maurice Cummins on behalf of Minister for Transport, Tourism and Sport
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to revise the law on the registration, national character, mortgage, sale, transfer, ownership and measurement of Irish ships, to repeal the Mercantile Marine Act 1955, to amend certain enactments in this regard, to amend the definition of “Safety Convention” in the Merchant Shipping (Safety Convention) Act 1952 and to provide for connected matters

 

Bille dá ngairtear Acht d’athleasú an dlí a bhaineann le clárú, gné náisiúnta, morgáistiú, díol, aistriú, úinéireacht agus tomhas long Éireannach, d’aisghairm an Achta Loingis Thráchtála, 1955, do leasú achtacháin áirithe i ndáil leis sin, do leasú an mhínithe ar “Coinbhinsiún Sábháltachta” san Acht Loingis Cheannaíochta (Coinbhinsiún Sábháltachta), 1952, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara

 


Seanad Éireann

First Stage
Presented 19/12/2013
Order for Second Stage 15/04/2014
Merchant Shipping (Registration of Ships) Bill 2013 [Seanad] as initiated  (in PDF format) Merchant Shipping (Registration of Ships) Bill 2013 [Seanad] as initiated  (in PDF format)
Merchant Shipping (Registration of Ships) Bill 2013 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format) Merchant Shipping (Registration of Ships) Bill 2013 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
15/04/2014


Committee and Remaining Stages
14/05/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
 Merchant Shipping (Registration of Ships) Bill 2013 as passed by Seanad Éirean Merchant Shipping (Registration of Ships) Bill 2013 as passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann

Second Stage
18/06/2014
18/09/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 18/09/2014


Committee Stage (Select Sub-committee on Transport, Tourism and Sport )
23/10/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Merchant Shipping (Registration of Ships) Bill 2013 As amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport Merchant Shipping (Registration of Ships) Bill 2013 As amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport

 


Report and Final Stages
27/11/2014
10/12/2014
 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
 Merchant Shipping (Registration of Ships) Bill 2013 as passed by Dáil Éireann Merchant Shipping (Registration of Ships) Bill 2013 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House SeanadReport Stage
16/12/2014
List of Amendments made by Dáil Éireann List of Amendments made by Dáil Éireann


Enacted as Act Number 43 of 2014
Date of Signature: 25/12/2014
Merchant Shipping (Registration of Ships) Act 2014 in PDF format Merchant Shipping (Registration of Ships) Act 2014 in PDF format
Official Translation