Home > Bills 1997 - 2018 > Roads Bill 2014 (Number 1 of 2014)

 

 

 


Roads Bill 2014

 

Bille na Bille na mBóithre,  2014


Bill Number 1 of 2014
Sponsored by Minister for Transport Tourism and Sport
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to provide for the dissolution of the Railway Procurement Agency and the transfer of its functions and staff to the National Roads Authority; to amend the Roads Act 1993 and the Transport (Railway Infrastructure) Act 2001; to provide for additional functions to be assigned to the National Roads Authority; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir leis an nGníomhaireacht um Fháil Iarnród a dhíscaoileadh agus maidir lena feidhmeanna agus lena foireann a aistriú chuig an Údarás um Bóithre Náisiúnta; do leasú Acht na mBóithre, 1993 agus an Achta Iompair (Bonneagar Iarnróid), 2001; do dhéanamh socrú maidir le feidhmeanna breise a shannadh don Údarás um Bóithre Náisiúnta; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Dáil Éireann

First Stage
Presented 08/01/2014
Order for Second Stage 06/02/2014
Roads Bill 2014 as initiated  (in PDF format) Roads Bill 2014 as initiated  (in PDF format)
Roads Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format) Roads Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
06/02/2014
20/02/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 20/02/2014


Committee Stage (Select Sub-Committee on Transport, Tourism and Sport)
05/02/2015
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Roads Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport (in PDF format) Roads Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport (in PDF format)


Report and Final Stages
26/02/2015
 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Roads Bill 2014 as passed by D? ?reann Roads Bill 2014 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
16/04/2015


Committee Stage
23/04/2015
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
30/04/2015


Enacted as Act Number 14 of 2015
Date of Signature: 06/05/2015
Roads Act  2015 in PDF format Roads Act 2015 in PDF format
Official Translation