Home > Bills 1997 - 2018 > Irish Human Rights and Equality...

 


Irish Human Rights and Equality Commission Bill 2014

 

An Bille fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014

 


Bill Number 20 of 2014
Sponsored by Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for the establishment of a body to be known as Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas or, in the English language, the Irish Human Rights and Equality Commission; to provide for the dissolution of the Human Rights Commission and the Equality Authority and the transfer of their functions to that body; to provide for the conferral of other functions on the said body; to amend the Employment Equality Act 1998, the Equal Status Act 2000 and the European Convention on Human Rights Act 2003; to repeal the Human Rights Commission Act 2000; and to provide for matters connected therewith

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le comhlacht a bhunú ar a dtabharfar Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas nó, sa Bhéarla, the Irish Human Rights and Equality Commission; do dhéanamh socrú maidir leis an gCoimisiún um Chearta an Duine agus maidir leis an Údarás Comhionannais a dhíscaoileadh agus maidir lena bhfeidhmeanna a aistriú chuig an gcomhlacht sin; do dhéanamh socrú maidir le feidhmeanna eile a thabhairt don chomhlacht sin; do leasú an Achta um Chomhionannas Fostaíochta, 1998, an Achta um Stádas Comhionann, 2000 agus an Achta fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2003; d’aisghairm Acht an Choimisiúin um Chearta an Duine, 2000; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 19/03/2014
Order for Second Stage 08/04/2014
Irish Human Rights and Equality Commission Bill 2014 as initiated (in PDF format) Irish Human Rights and Equality Commission Bill 2014 as initiated (in PDF format)

Irish Human Rights and Equality Commission Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format) Irish Human Rights and Equality Commission Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
08/04/2014
09/04/2014 (Resumed)
10/04/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 10/04/2014


Committee Stage (Select Committee on Justice, Defence and Equality)
06/05/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
04/06/2014 
04/06/2014 (Resumed)
 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Irish Human Rights and Equality Commission Bill 2014 as passed by Dáil Éireann Irish Human Rights and Equality Commission Bill 2014 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann 

Second Stage
18/06/2014


Committee Stage
03/07/2014
 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
10/07/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Returned to first House Dáil


Committee Stage
11/07/2014
List of Amendments made by Seanad Éireann List of Amendments made by Seanad Éireann


Enacted as Act Number 25 of 2014
Date of Signature: 27/07/2014
Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014 in PDF format Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014 in PDF format
Official Translation