Home > Bills 1997 - 2018 > Central Bank Bill 2014 (Number 27 of...

 


Central Bank Bill 2014

 

Bille an Bhainc Ceannais, 2014
 


Bill Number 27 of 2014
Sponsored by Minister for Finance
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to make provision for the effective and expeditious transfer of the business and other assets and liabilities of building societies and for that and other purposes to amend the Central Bank Act 1971; to make provision for certain payments out of the Central Fund to the account established by the ESM as agent on behalf of the euro area Member States to receive payments for the purpose of providing financial assistance to the Hellenic Republic; and to make provision for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le gnó agus sócmhainní agus dliteanais eile de chuid cumainn fhoirgníochta a aistriú go héifeachtach dlúsúil agus, chun na críche sin agus chun críoch eile, do leasú Acht an Bhainc Ceannais, 1971; do dhéanamh socrú maidir le híocaíochtaí áirithe as an bPríomh-Chiste leis an gcuntas arna bhunú ag SCE mar ghníomhaire thar ceann Bhallstáit an limistéir euro chun íocaíochtaí a ghlacadh d’fhonn cúnamh airgeadais a sholáthar don Phoblacht Heilléanach; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Dáil Éireann

First Stage
Presented 03/04/2014
Order for Second Stage 09/04/2014
Central Bank Bill 2014 as initiated  (in PDF format) Central Bank Bill 2014 as initiated  (in PDF format)
Central Bank Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format) Central Bank Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format)
 

 


Second Stage
09/04/2014
Referred to Select Committee 09/04/2014

 


Committee Stage (Select sub-Committee on Finance)
16/04/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
08/05/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Seanad Éireann

Second Stage
15/05/2014


Committee and Remaining Stages
28/05/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Enacted as Act Number 9 of 2014
Date of Signature: 04/06/2014
Central Bank Act 2014 in PDF format Central Bank Act 2014 in PDF format
Acht an Bhainc Ceannais, 2014 Acht an Bhainc Ceannais, 2014