Home > Bills 1997 - 2018 > State Airports (Shannon Group) Bill...

 


State Airports (Shannon Group) Bill 2014 [Seanad]

 

An Bille um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne) 2014 [Seanad]

 


Bill Number 35 of 2014
Sponsored by Senator Maurice Cummins on behalf of the Minister for Transport Tourism and Sport
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for the establishment of a body known in the English language as Shannon Group, public limited company, or in the Irish language as Grúpa na Sionainne, cuideachta phoiblí theoranta, to define its functions, to provide for the transfer of shares held by the Minister for Public Expenditure and Reform in Shannon Airport Authority, public limited company and in Shannon Free Airport Development Company Limited to Shannon Group public limited company, to provide for the transfer of the ownership of lands held by the Minister for Transport, Tourism and Sport at the Shannon Customs-Free Airport to Shannon Commercial Enterprises, to enable the Government by order to give effect to Article XI (Alternative A) of the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment that was opened for signature at Cape Town on 16 November 2001, to re-name the Dublin Airport Authority public limited company, to re-name Shannon Free Airport Development Company Limited, to provide for the dissolution and reestablishment of Cork Airport Authority public limited company, to amend the Airports and Aviation Acts 1936 to 2004 and the Customs-free Airport Act 1947 , to provide for consequential amendments to certain other enactments, to amend the Transport (Tour Operators and Travel Agents) Act 1982 and the Package Holidays and Travel Trade Act 1995 and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le comhlacht a bhunú ar a dtabharfar, sa Bhéarla, Shannon Group, public limited company nó, sa Ghaeilge, Grúpa na Sionainne, cuideachta phoiblí theoranta, do mhíniú a fheidhmeanna, do dhéanamh socrú maidir le scaireanna a shealbhaíonn an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe in Údarás Aerfort na Sionna, cuideachta phoiblí theoranta agus i gCuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta a aistriú chuig Grúpa na Sionainne, cuideachta phoiblí theoranta, do dhéanamh socrú maidir le húinéireacht tailte a shealbhaíonn an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt in Aerfort Neamhchustam na Sionna a aistriú chuig Fiontair Thráchtála na Sionainne, do chumasú don Rialtas éifeacht a thabhairt, le hordú, d’Airteagal XI (Malairt A) den Phrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste maidir le Nithe a bhaineann go sonrach le Trealamh Aerárthaí a osclaíodh lena shíniú in Cape Town an 16 Samhain 2001, d’athainmniú Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath, cuideachta phoiblí theoranta, d’athainmniú Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, do dhéanamh socrú maidir le hÚdarás Aerfort Chorcaí, cuideachta phoiblí theoranta, a dhíscaoileadh agus a athbhunú, do leasú na nAchtanna Aerfort agus Eitlíochta, 1936 go 2004 agus an Achta Aerphoirt Neamhchustam, 1947, do dhéanamh socrú maidir le leasuithe iarmhartacha ar achtacháin áirithe eile, do leasú an Achta Iompair (Tionscnóirí Turas agus Gníomhairí Taistil), 1982 agus an Achta um Shaoirí Réamháirithe agus an Trádáil Taistil, 1995, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Seanad Éireann

 

First Stage
Presented 17/04/2014
Order for Second Stage 13/05/2014
State Airports (Shannon Group) Bill 2014 [Seanad] as initiated (in PDF format) State Airports (Shannon Group) Bill 2014 [Seanad] as initiated (in PDF format)

State Airports (Shannon Group) Bill 2014 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)  Second Stage State Airports (Shannon Group) Bill 2014 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
13/05/2014


Committee Stage
27/05/2014
04/06/2014 (Resumed)
10/06/2014 (Resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
State Airports (Shannon Group) Bill 2014 as amended in Committee by Seanad Éireann (in PDF format) State Airports (Shannon Group) Bill 2014 as amended in Committee by Seanad Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
12/06/2014
 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
State Airports (Shannon Group) Bill 2014 As passed by Seanad ÉireannState Airports (Shannon Group) Bill 2014 As passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann

Second Stage
26/06/2014
26/06/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 26/06/2014


Committee Stage (Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport)
03/07/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
State Airports (Shannon Group) Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport (in PDF format)State Airports (Shannon Group) Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport (in PDF format)


Report and Final Stages
09/07/2014
09/07/2014 (Resumed)
09/07/2014 (Resumed)
 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
 State Airports (Shannon Group) Bill 2014 as passed by Dáil Éireann State Airports (Shannon Group) Bill 2014 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House Seanad


Report Stage
DDMMYY
 List of Amendments made by Dáil Éireann List of Amendments made by Dáil Éireann


Enacted as Act Number 27 of 2014
Date of Signature: 27/07/2014
State Airports (Shannon Group) Act 2014 in PDF format State Airports (Shannon Group) Act 2014 in PDF format
Official Translation