Home > Bills 1997 - 2018 > Health (General Practitioner Service)...

 


Health (General Practitioner Service) Bill 2014

 

An Bille Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 2014
 

 


Bill Number 34 of 2014
Sponsored by Minister for Health
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to amend the Health Act 1970 to provide for the making available of a general practitioner medical and surgical service to persons who are ordinarily resident in the State and who have not attained the age of 6 years and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta Sláinte, 1970 chun socrú a dhéanamh maidir le seirbhís liachta agus máinliachta liachleachtóra ghinearálta a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil gnáthchónaí orthu sa Stát agus nach bhfuil 6 bliana d’aois slánaithe acu agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 17/04/2014
Order for Second Stage 28/05/2014
Health (General Practitioner Service) Bill 2014 as initiated (in PDF format)Health (General Practitioner Service) Bill 2014 as initiated (in PDF format)

Health (General Practitioner Service) Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format) Health (General Practitioner Service) Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
28/05/2014
28/05/2014 (Resumed)
29/05/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 29/05/2014


Committee Stage (Select Sub-committee on Health)
19/06/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Health (General Practitioner Service) Bill 2014 as passed by Dáil Éireann Health (General Practitioner Service) Bill 2014 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann 

Second Stage
02/07/2014


Committee and Remaining Stages
09/07/2014 
16/07/2014 (Resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

Returned to first House Dáil


Committee Stage
17/07/2014
List of Amendments made by Seanad Éireann List of Amendments made by Seanad Éireann


Enacted as Act Number 28 of 2014
Date of Signature: 28/07/2014
Health (General Practitioner Service) Act 2014 in PDF format Health (General Practitioner Service) Act 2014 in PDF format
Official Translation