Home > Bills 1997 - 2018 > Employment Permits (Amendment) Bill...

 


Employment Permits (Amendment) Bill 2014

 

An Bille um Cheadanna Fostaíochta (Leasú), 2014

 


Bill Number 36 of 2014
Sponsored by Minister for Jobs Enterprise and Innovation
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to amend the Employment Permits Act 2003, to provide a defence to a foreign national in certain
proceedings under that Act, to provide for civil proceedings to recompense certain foreign nationals for work done or services rendered in certain circumstances; to amend and extend the Employment Permits Act 2006; to make further provision for the grant of employment permits; to amend the Taxes Consolidation Act 1997; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Cheadanna Fostaíochta, 2003, do thabhairt cosaint do náisiúnach eachtrach in imeachtaí áirithe faoin Acht sin, do dhéanamh socrú maidir le himeachtaí sibhialta chun náisiúnaigh eachtracha áirithe a chúiteamh as obair a rinneadh nó seirbhísí a tugadh in imthosca áirithe; do leasú agus do leathnú an Achta um Cheadanna Fostaíochta, 2006; do dhéanamh socrú breise maidir le ceadanna fostaíochta a dheonú; do leasú an Achta Comhdhlúite Cánacha, 1997; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 17/04/2014
Order for Second Stage 27/05/2014
 Employment Permits (Amendment) Bill 2014 as initiated (in PDF format) Employment Permits (Amendment) Bill 2014 as initiated (in PDF format)

Employment Permits (Amendment) Bill 2014  Explanatory Memorandum (in PDF format) Employment Permits (Amendment) Bill 2014  Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
27/05/2014
Referred to Select Committee 27/05/2014


Committee Stage (Select Committee on Jobs, Enterprise and Innovation)
26/06/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
 Employment Permits (Amendment) Bill 2014 As amended in the Select Committee on Jobs, Enterprise and Innovation (in PDF format) Employment Permits (Amendment) Bill 2014 As amended in the Select Committee on Jobs, Enterprise and Innovation (in PDF format)


Report and Final Stages
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Employment Permits (Amendment) Bill 2014 As passed by Dáil Éireann Employment Permits (Amendment) Bill 2014 As passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
09/07/2014


Committee Stage
16/07/2014
Committee Stage (Resumed) and Remaining Stages
16/07/2014
 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Enacted as Act Number 26 of 2014
Date of Signature: 27/07/2014
Employment Permits (Amendment) Act 2014 in PDF format Employment Permits (Amendment) Act 2014 in PDF format
Official Translation