Home > Bills 1997 - 2018 > Housing (Miscellaneous Provisions) Bill...

Housing (Miscellaneous Provisions) Bill 2014

 

Bille na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

 


Bill Number 39 of 2014
Sponsored by Minister for Environment Community and Local Government
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to make further provision in relation to housing provided by housing authorities and for that purpose to amend and extend the Housing Acts 1966 to 2014, to provide for financial assistance by housing authorities in respect of rent payable by certain housing tenants, to provide for the direct remission to a housing authority in respect of rent or rent-related obligations of certain social welfare payments and allowances payable to a person under the Social Welfare Acts and for that purpose to amend the law relating to such payments, and to provide for connected matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú breise i ndáil le tithíocht a sholáthraíonn údaráis tithíochta agus chun na críche sin do leasú agus do leathnú Achtanna na dTithe, 1966 go 2014, do dhéanamh socrú maidir le cúnamh airgeadais ag údaráis tithíochta i leith cíos is iníoctha ag tionóntaí tithíochta áirithe, do dhéanamh socrú maidir le híocaíochtaí agus liúntais leasa shóisialaigh áirithe is iníoctha le duine faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh a chur ar aghaidh go díreach chuig údarás tithíochta i leith cíosa nó i leith oibleagáidí a bhaineann le cíos agus chun na críche sin do leasú an dlí a bhaineann le híocaíochtaí den sórt sin, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 07/05/2014
Order for Second Stage 13/05/2014
 Housing (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as initiated (in PDF format) Housing (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as initiated (in PDF format)

Housing (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format) Housing (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
13/05/2014
14/05/2014 (Resumed)
14/05/2014 (Resumed)
14/05/2014 (Resumed)
15/05/2014 (Resumed)
15/05/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 15/05/2014


Committee Stage (Select Sub-Committee on the Environment, Community and Local Government )
04/06/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
 Housing (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Environment, Community and Local Government (in PDF format) Housing (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Environment, Community and Local Government (in PDF format)


Report and Final Stages
11/06/2014
19/06/2014 (Resumed)
26/06/2014 (Resumed)
List of Proposed Report Stage Amendments


Seanad Éireann

Second Stage
01/07/2014


Committee Stage
08/07/2014
08/07/2014 (Resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
16/07/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
 


Enacted as Act Number 21 of 2014
Date of Signature: 23/07/2014
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2014 in PDF format Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2014 (in PDF Format)

 Acht na dTithe (For?cha Ilghn?heacha), 2014 (in PDF Format) Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014 (in PDF Format)