Home > Committee Reports > 2004 >Local Radio: The Licencing Process

An Comhchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha

Raidió Áitiúil: An Próiseas Ceadúnaithe - athbhreithniú ar an gcóras ceadúnaithe de réir na taithí atá ag Stáisiúin Raidió Áitiúil in Éirinn

Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources

Report No: 5

Local Radio: The Licencing Process - a Review of the licencing system as experienced by Local Radio Stations in Ireland

May 2003

Title Page Title Page
Contents Page Contents Page
Introduction Introduction
Executive Summary Executive Summary
Acknowledgements Acknowledgements
Report of Rapporteur Report of Rapporteur
Recommendation of Committee Recommendation of Committee
Appendix I Appendix I
Appendix II Appendix II
Appendix III Appendix III
Appendix IV Appendix IV
Appendix V Appendix V
Appendix VI Appendix VI
Appendix VII Appendix VII
Appendix VIII Appendix VIII
Appendix IX Appendix IX

Joint Committee