Home > Bills 1997 - 2018 > Social Welfare and Pensions Bill 2014...

 


Social Welfare and Pensions Bill 2014

 

An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014

 


Bill Number 47 of 2014
Sponsored by Minister for Social Protection
Source: Government
Method:  Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to give further effect to Directive 2010/41/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity and for those and other purposes to amend the Social Welfare Acts; to amend the Pensions Act 1990 and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do thabhairt tuilleadh éifeachta do Threoir 2010/41/AE an 7 Iúil 2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cur i ngníomh an phrionsabail um chóir chomhionann idir fir agus mná a ghabhann do ghníomhaíocht i gcáil féinfhostaí agus chun na gcríoch sin agus chun críoch eile do leasú na nAchtanna Leasa Shóisialaigh; do leasú Acht na bPinsean, 1990 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 28/05/2014
Order for Second Stage 04/06/2014
Social Welfare and Pensions Bill 2014 as initiated  (in PDF format) Social Welfare and Pensions Bill 2014 as initiated  (in PDF format)

Social Welfare and Pensions Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format) Social Welfare and Pensions Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
04/06/2014
05/06/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 05/06/2014


Committee Stage (Select Sub-committee on Social Protection)
11/06/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments
Social Welfare and Pensions Bill 2014 as amended in the Select sub-Committee on Social Protection (in PDF format) Social Welfare and Pensions Bill 2014 as amended in the Select sub-Committee on Social Protection (in PDF format)


Report and Final Stages
18/06/2014
18/06/2014 (Resumed)
List of Proposed Report Stage Amendments
Social Welfare and Pensions Bill 2014 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
26/06/2014


Committee Stage
02/07/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
09/07/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Enacted as Act Number 16 of 2014
Date of Signature: 17/07/2014
Social Welfare and Pensions Act 2014 in PDF format Social Welfare and Pensions Act 2014 in PDF format
An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014