Home > Bills 1997 - 2018 > Vehicle Clamping Bill 2014 [Seanad]...

 


Vehicle Clamping Bill 2014 [Seanad]

 

An Bille um Theanntáil Feithiclí, 2014 [Seanad]
 


Bill Number 51 of 2014
Sponsored by Senator Maurice Cummins on behalf of Minister for Transport Tourism and Sport
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for the regulation of the immobilisation of vehicles and related activities in certain places and in this regard to confer functions on the National Transport Authority and to amend the Transport Act 1950, section 101B of the Road Traffic Act 1961, the Fishery Harbour Centres Act 1968, the Harbours Act 1996 and the Transport (Railway Infrastructure) Act 2001 and to provide for related matters
 

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le doghluaisteacht feithiclí agus gníomhaíochtaí gaolmhara in áiteanna áirithe a rialáil agus, i ndáil leis sin, do thabhairt feidhmeanna don Údarás Náisiúnta Iompair agus do leasú an Achta Iompair, 1950, alt 101B den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961, an Achta um Lárionaid Chuanta Iascaigh, 1968, an Achta Cuanta, 1996 agus an Achta Iompair (Bonneagar Iarnróid), 2001 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Seanad Éireann

First Stage
Presented 05/06/2014
Order for Second Stage 07/10/2014
Vehicle Clamping Bill 2014 [Seanad] as initiated  (in PDF format) Vehicle Clamping Bill 2014 [Seanad] as initiated  (in PDF format)
Vehicle Clamping Bill 2014 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format) Vehicle Clamping Bill 2014 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
07/10/2014


Committee Stage
15/10/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Vehicle Clamping Bill 2014 as amended in Committee (in PDF format) Vehicle Clamping Bill 2014 as amended in Committee (in PDF format)


Report and Final Stages
22/10/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Vehicle Clamping Bill 2014 As passed by Seanad Éireann Vehicle Clamping Bill 2014 As passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann

Second Stage
22/01/2015
Referred to Select Committee 22/01/2015


Committee Stage (Select Sub-committee on Transport, Tourism and Sport)
19/02/2015
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Vehicle Clamping Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport (in PDF format) Vehicle Clamping Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport (in PDF format)


Report and Final Stages
01/04/2015
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Vehicle Clamping Bill 2014 as passed by Dáil Éireann Vehicle Clamping Bill 2014 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House Seanad


Report and Final Stage
30/04/2015
List of Amendments made by Dáil  Éireann List of Amendments made by Dáil  Éireann


Enacted as Act Number 13 of 2015
Date of Signature: 06/05/2015
Vehicle Clamping Act  2015 in PDF format Vehicle Clamping Act  2015 in PDF format
Official Translation