Home > Bills 1992 - 2014 > Radiological Protection (Miscellaneous...

 


Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Bill 2014

 

An Bille um Chosaint Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

 


Bill Number 52 of 2014
Sponsored by Minister for Environment Community and Local Government
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for the dissolution of the Radiological Protection Institute of Ireland and the transfer of all its functions, assets, liabilities and staff to the Environmental Protection Agency; to give effect to the Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material done at Vienna on 8 July 2005; to amend the Radiological Protection Act 1991, the Environmental Protection Agency Act 1992 and certain other enactments; and to provide for matters connected therewith

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir leis an Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch a dhíscaoileadh agus maidir lena cuid feidhmeanna, sócmhainní, dliteanas agus foirne uile a aistriú chuig an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil; do thabhairt éifeacht don Leasú ar an gCoinbhinsiún um Chosaint Fhisiceach Ábhair Núicléigh arna dhéanamh i Vín an 8 Iúil 2005; do leasú an Achta um Chosaint Raideolaíoch, 1991, an Achta fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992 agus achtacháin áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin

 


Dáil  Éireann

 

First Stage
Presented 05/06/2014
Order for Second Stage 12/06/2014
Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as initiated (in PDF format) Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as initiated (in PDF format)
Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format) Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
12/06/2014
18/06/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 18/06/2014


Committee Stage (Select Sub-Commitee on the Environment, Community and Local Government)
19/06/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
01/07/2014
 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Seanad Éireann

Second Stage
09/07/2014
10/07/2014
10/07/2014 (Resumed)


Committee Stage
15/07/2014
 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2014 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


 Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2014 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2014 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2014
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2014 in PDF format
Official Translation