Home > Bills 1997 - 2018 > Radiological Protection (Miscellaneous...

 


Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Bill 2014

 

An Bille um Chosaint Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

 


Bill Number 52 of 2014
Sponsored by Minister for Environment Community and Local Government
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for the dissolution of the Radiological Protection Institute of Ireland and the transfer of all its functions, assets, liabilities and staff to the Environmental Protection Agency; to give effect to the Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material done at Vienna on 8 July 2005; to amend the Radiological Protection Act 1991, the Environmental Protection Agency Act 1992 and certain other enactments; and to provide for matters connected therewith

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir leis an Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch a dhíscaoileadh agus maidir lena cuid feidhmeanna, sócmhainní, dliteanas agus foirne uile a aistriú chuig an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil; do thabhairt éifeacht don Leasú ar an gCoinbhinsiún um Chosaint Fhisiceach Ábhair Núicléigh arna dhéanamh i Vín an 8 Iúil 2005; do leasú an Achta um Chosaint Raideolaíoch, 1991, an Achta fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992 agus achtacháin áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin

 


Dáil  Éireann

 

First Stage
Presented 05/06/2014
Order for Second Stage 12/06/2014
Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as initiated (in PDF format) Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as initiated (in PDF format)
Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format) Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
12/06/2014
18/06/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 18/06/2014


Committee Stage (Select Sub-Commitee on the Environment, Community and Local Government)
19/06/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
01/07/2014
 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Seanad Éireann

Second Stage
09/07/2014


Committee Stage
10/07/2014
10/07/2014 (Resumed)
 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
15/07/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Enacted as Act Number 20 of 2014
Date of Signature: 23/07/2014
Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Act 2014 in PDF format Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Act 2014 in PDF format
Official Translation