Home > Bills 1997 - 2018 > Health Insurance (Reform) Bill 2014...

 


Health Insurance (Reform) Bill 2014 [Seanad] [PMB]

 

An Bille Árachais Sláinte (Athchóiriú), 2014 [Seanad] [BCP]

 


Bill Number 60 of 2014
Sponsored by Senator Feargal Quinn and Senator Rónán Mullen and Senator Seán Barrett.
Source:  Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to reform the regulation of the health insurance sector and for that purpose to vest responsibility for the management of the State’s ownership of VHI in the Minister for Public Expenditure and Reform; to provide for the regularisation of VHI's regulatory status; to dissolve the Health Insurance Authority and to confer responsibility for the regulation of health insurance providers on the Central Bank of Ireland and for that purpose to amend the Voluntary Health Insurance Act 1957, the Voluntary Health Insurance (Amendment) Act 1996, the Health Insurance Act 1994 and the Central Bank Act 1942 and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht d'athchóiriú na rialála a dhéantar ar an earnáil árachais sláinte agus chun na críche sin do dhílsiú freagracht don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe as bainistiú a dhéanamh ar úinéireacht an Stáit ar ÁSS; do dhéanamh socrú maidir le stádas rialaitheach ÁSS a thabhairt chun rialtachta; do dhíscaoileadh an Údaráis Árachais Sláinte agus do thabhairt freagracht do Bhanc Ceannais na hÉireann as soláthraithe árachais sláinte a rialáil agus chun na críche sin do leasú an Achta Árachais Sláinte Shaorálaigh, 1957, an Achta Árachais Sláinte Shaorálaigh (Leasú), 1996, an Achta Árachais Sláinte, 1994 agus Acht an Bhainc Cheannais, 1942 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Seanad Éireann

 

First Stage
Introduced 19/06/2014
Order for Second Stage DDMMYY
Health Insurance (Reform) Bill 2014 [Seanad] [PMB] as initiated (in PDF format)Health Insurance (Reform) Bill 2014 [Seanad] [PMB] as initiated (in PDF format)

Health Insurance (Reform) Bill 2014 [Seanad] [PMB] Explanatory Memorandum (in PDF format)Health Insurance (Reform) Bill 2014 [Seanad] [PMB] Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2014 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2014 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

 

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2014 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)

 


 

Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2014 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad

 


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2014 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)

 


Enacted as Act Number NN of 2014
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2014 in PDF format
Official Translation