Home > Bills 1997 - 2018 > Education (Miscellaneous Provisions)...

 


Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 [Seanad]

 

An Bille Oideachais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014 [Seanad]

 


Bill Number 61 of 2014
Sponsored by Senator Maurice Cummins on behalf of Minister for Education and Skills
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to enable an education provider to describe itself in certain circumstances as a university; to amend the Universities Act 1997; to amend the Education Act 1998; to amend the Student Support Act 2011 and to provide for related matters
 

 

Bille dá ngairtear Acht dá chumasú do sholáthraí oideachais ollscoil a thabhairt de thuairisc air féin in imthosca áirithe; do leasú Acht na nOllscoileanna, 1997, do leasú an Achta Oideachais, 1998; do leasú  an Achta um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Seanad Éireann

 

First Stage
Presented 24/06/2014
Order for Second Stage 01/07/2014
 Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 [Seanad] as initiated (in PDF format) Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 [Seanad] as initiated (in PDF format)

 Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 [Seanad]  Explanatory Memorandum (in PDF format) Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 [Seanad]  Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
01/07/2014


Committee Stage
23/09/2014
23/09/2014 (Resumed)
30/09/2014 (Resumed)
 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 [Seanad] as amended in Committee (in PDF format) Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 [Seanad] as amended in Committee (in PDF format)


Report and Final Stages
12/11/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as passed by Seanad Éireann Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann

Second Stage
11/12/2015
11/12/2015 (Resumed)
Referred to Select Committee 11/02/2015


Committee Stage (Select Sub-committee on Education and Skills)
26/02/2015
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Education and Skills (in PDF format) Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Education and Skills (in PDF format)


Report and Final Stages
02/04/2015
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as passed by Dáil Éireann Education (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House Seanad


Report Stage
28/04/2015
List of Amendments made by Dáil Éireann List of Amendments made by Dáil Éireann


Enacted as Act Number 11 of 2015
Date of Signature: 05/05/2015
Education (Miscellaneous Provisions) Act 2015 in PDF format Education (Miscellaneous Provisions) Act 2015 in PDF format
Official Translation