Home > Bills 1997 - 2018 > Workplace Relations Bill 2014 (Number...

 


Workplace Relations Bill 2014

 

An Bille um Chaidreamh san Áit Oibre 2014

 


Bill Number 79 of 2014
Sponsored by Minister for Minister for Jobs, Enterprise and Innovation
Source: Government
Method:Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to make provision as respects the resolution, mediation and adjudication of disputes and complaints relating to contraventions of, or entitlements under, certain enactments governing the employment relationship between employers and employees; for that purpose, to provide for the establishment of a body to be known as the Workplace Relations Commission; to provide for the dissolution of the Labour Relations Commission and the transfer of its functions to the aforementioned body; to provide for the dissolution of the Employment Appeals Tribunal and the transfer of its functions first instance to the aforementioned body and its appellate functions to the Labour Court; to provide for the transfer of the functions of the Director of the Equality Tribunal to the aforementioned body; to provide for the repeal of certain enactments; to provide for the amendment of certain enactments; and to provide  for matters connected therewith

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le réiteach, idirghabháil agus breithniú a dhéanamh i dtaca le díospóidí agus gearáin a bhaineann le sáruithe ar achtacháin áirithe lena rialaítear an caidreamh fostaíochta idir fostóirí agus fostaithe, nó maidir le teidlíochtaí faoin gcéanna; chun na críche sin, do dhéanamh socrú chun comhlacht a bhunú ar a dtabharfar an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre; do dhéanamh socrú maidir leis an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais a dhíscaoileadh agus a fheidhmeanna a aistriú chuig an gcomhlacht réamhluaite; do dhéanamh socrú maidir leis an mBinse Achomhairc Fostaíochta a dhíscaoileadh agus a fheidhmeanna céadchéime a aistriú chuig an gcomhlacht réamhluaite agus a fheidhmeanna achomhairc a aistriú chuig an gCúirt Oibreachais; do dhéanamh socrú maidir le feidhmeanna Stiúrthóir an Bhinse Comhionannais a aistriú chuig an gcomhlacht réamhluaite; do dhéanamh socrú maidir le hachacháin áirithe a leasú; agus do dhéanamh socrú maidir le nithe a bhaineann leis an méid sin

 


Dáil  Éireann

 

First Stage
Presented 28/07/2014
Order for Second Stage 08/10/2014
Workplace Relations Bill 2014 as initiated (in PDF format) Workplace Relations Bill 2014 as initiated (in PDF format)

Workplace Relations Bill 2014  Explanatory Memorandum (in PDF format) Workplace Relations Bill 2014  Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
08/10/2014
08/10/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 08/10/2014

 


Committee Stage (Select Committee on Jobs, Enterprise and Innovation)
06/11/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Workplace Relations Bill 2014 As amended in the Select Committee on Jobs, Enterprise and Innovation  (in PDF format) Workplace Relations Bill 2014 As amended in the Select Committee on Jobs, Enterprise and Innovation
 (in PDF format)


Report and Final Stages
12/11/2014
21/01/2015 (Resumed)
 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Workplace Relations Bill 2014 as passed by Dáil Éireann Workplace Relations Bill 2014 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
04/02/2015


Committee Stage
19/02/2015
25/02/2015 (Resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
 List of Amendments made in Committee List of Amendments made in Committee


Report and Final Stages
01/04/2015
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments

Returned to first House Dáil


Committee Stage
12/05/2015
List of Amendments made by Seanad Éireann List of Amendments made by Seanad Éireann


Final Stage
Workplace Relations Bill 2014 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format) Workplace Relations Bill 2014 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number 16 of 2015
Date of Signature: 20/05/2015
Workplace Relations Act 2015 in PDF format Workplace Relations Act 2015 in PDF format
Official Translation