Home > Bills 1997 - 2018 > Sport Ireland Bill 2014 (Number 85 of...

 


Sport Ireland Bill 2014

 

An Bille um Spórt Éireann, 2014
 


Bill Number 85 of 2014
Sponsored by Minister for Transport Tourism and Sport
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to provide for the administration of sport in the State; to provide for the establishment of a body to be known in the Irish language as Spórt Éireann or in the English language as Sport Ireland; to provide for the dissolution of the Irish Sports Council and the National Sports Campus Development Authority; to update the law in relation to doping in sport; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le spórt a riaradh sa Stát; do dhéanamh socrú maidir le comhlacht a bhunú ar a dtabharfar, sa Ghaeilge, Spórt Éireann nó, sa Bhéarla, Sport Ireland; do dhéanamh socrú maidir le Comhairle Spóirt na hÉireann agus Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt a dhíscaoileadh; do thabhairt an dlí i ndáil le dópáil sa spórt cothrom le dáta; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil  Éireann

First Stage
Presented 26/08/2014
Order for Second Stage 24/09/2014
Sport Ireland Bill 2014 as initiated (in PDF format) Sport Ireland Bill 2014 as initiated (in PDF format)
Sport Ireland Bill 2014 Explanatory Memorandum  (in PDF format) Sport Ireland Bill 2014 Explanatory Memorandum  (in PDF format)


Second Stage
24/09/2014
25/09/2014 (Resumed)
25/09/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 25/09/2014


Committee Stage (Select Sub-committee on Transport, Tourism and Sport)
26/11/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Sport Ireland Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport (in PDF format) Sport Ireland Bill 2014 As amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport (in PDF format)


Report and Final Stages
01/04/2015
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Sport Ireland Bill 2014 As passed by Dáil Éireann Sport Ireland Bill 2014 As passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
22/04/201


Committee Stage
29/04/2015 (Resumed)
29/04/2015 (Resumed)
29/04/2015 (Resumed)


Report and Final Stages
07/05/2015


Enacted as Act Number 15 of 2015
Date of Signature: 13/05/2015
Sport Ireland Act 2015 in PDF format Sport Ireland Act 2015 in PDF format
Official Translation