Home > Bills 1997 - 2018 > Redress for Women Resident in Certain...

 


Redress for Women Resident in Certain Institutions Bill 2014

 

An Bille um Shásamh do Mhná a raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe, 2014

 


Bill Number 111 of 2014
Sponsored by Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill 

 

Bill entitled an Act to make provision for the making available without charge of certain health services to certain women who were admitted to and worked in certain institutions; to provide that those women shall not be required to pay charges for acute in-patient services and, for those purposes, to amend the Health Act 1970; to amend the Nursing Homes Support Scheme Act 2009; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú go gcuirfear seirbhísí sláinte áirithe ar fáil gan mhuirear do mhná áirithe a ligeadh isteach i bhforais áirithe agus a bhí ag obair iontu; do dhéanamh socrú nach gceanglófar ar na mná sin muirir a íoc as seirbhísí géarthinnis d’othair chónaithe agus, chun na gcríoch sin, do leasú an Achta Sláinte, 1970; do leasú an Achta fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Dáil Éireann

First Stage
 Presented 10/12/2014
Order for Second Stage 28/01/2015
Redress for Women Resident in Certain Institutions Bill 2014 as initiated (in PDF format) Redress for Women Resident in Certain Institutions Bill 2014 as initiated (in PDF format)

Redress for Women Resident in Certain Institutions Bill 2014 and Explanatory Memorandum  (in PDF format) Redress for Women Resident in Certain Institutions Bill 2014 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
28/01/2015
29/01/2015 (Resumed)
29/01/2015 (Resumed)
Referred to Select Committee 29/01/2015


Committee Stage (Select Committee on Justice, Defence and Equality)
04/02/2015
 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
10/02/2015
17/02/2015 (Resumed)
18/02/2015 (Resumed)
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Redress for Women Resident in Certain Institutions Bill 2014 as passed by Dáil Éireann Redress for Women Resident in Certain Institutions Bill 2014 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
24/02/2015


Committee Stage
04/03/2015
04/03/2015 (Resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
11/03/2015
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Enacted as Act Number 8 of 2015
Date of Signature: 18 March 2015
Redress for Women Resident in Certain Institutions Act 2015 in PDF format Redress for Women Resident in Certain Institutions Act 2015 in PDF format
Official Translation