Home > Bills 1997 - 2018 > 2015 > Universal Jurisdiction of Human Rights...

Universal Jurisdiction of Human Rights Bill 2015 [PMB] 

An Bille um Dhlínse Uilechoiteann do Chearta an Duine, 2015 [BCP]
 


Bill Number 32 of 2015
Sponsored by Deputy Mick Wallace
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to provide for a universal jurisdiction of human rights; to enable the charging and conviction of persons who breach international human rights law in cases of but not limited to genocide, war crimes, torture and crimes against humanity, whether these breaches have occurred inside or outside the State; for these purposes to amend the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000 and the International Criminal Court Act 2006

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le dlínse uilechoiteann do chearta an duine; dá chumasú daoine a chúiseamh agus a chiontú is daoine a sháraíonn an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine i gcásanna cinedhíothaithe, coireanna cogaidh, céastóireachta agus coireanna in aghaidh na daonnachta, ach gan a bheith teoranta do na cásanna sin, cibé acu a tharla na sáruithe sin laistigh den Stát nó lasmuigh de; chun na gcríoch sin do leasú an Achta um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000 agus an Achta um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006

 


Dáil Éireann

First Stage
Introduced 02/04/2015
Order for Second Stage 02/04/2015
Universal Jurisdiction of Human Rights Bill 2015 [PMB] as initiated  (in PDF format) Universal Jurisdiction of Human Rights Bill 2015 [PMB] as initiated  (in PDF format)


Second Stage
09/03/2017
30/03/2017 (resumed)

Defeated at Second Stage 30/03/2017