Home > Bills 1997 - 2018 > Education (Admission to Schools) Bill...

 


Education (Admission to Schools) Bill 2015

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2015


Bill Number 35 of 2015
Sponsored by Minister for Education and Skills
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to make provision, in the interests of the common good, that a school recognised in accordance with section 10 of the Education Act 1998 shall prepare and publish an admission policy and that such policy shall include a statement that the school shall not discriminate in its admission of a student to the school on specified grounds, and to provide that in certain circumstances the patron or Minister may issue a direction to a board of management in relation to the admission of students to a school and to provide that in certain circumstances the patron or Minister may appoint an independent person to comply with such direction, and to provide that in certain circumstances the National Council for Special Education or the Child and Family Agency may designate a school or centre for education which a child is to attend, and for those and other purposes to amend the Education Act 1998 , the Education (Welfare) Act 2000 and the Education for Persons with Special Educational Needs Act 2004, and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú, ar mhaithe le leas an phobail, go ndéanfaidh scoil atá aitheanta de réir alt 10 den Acht Oideachais, 1998 beartas i dtaca le ligean isteach a ullmhú agus a fhoilsiú agus go mbeidh i mbeartas den sórt sin ráiteas á rá nach ndéanfaidh an scoil idirdhealú ar fhorais shonraithe maidir leis an scoil do ligean mac léinn isteach sa scoil, agus do dhéanamh socrú go bhféadfaidh an pátrún nó an tAire, in imthosca áirithe, ordachán a eisiúint chuig bord bainistíochta i ndáil le mic léinn a ligean isteach i scoil agus do dhéanamh socrú go bhféadfaidh an pátrún nó an tAire, in imthosca áirithe, duine neamhspleách a cheapadh chun ordachán den sórt sin a chomhlíonadh, agus do dhéanamh socrú go bhféadfaidh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta nó an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, in imthosca áirithe, scoil nó lárionad oideachais a ainmniú ar a mbeidh leanbh le freastal, agus chun na gcríoch sin agus chun críoch eile do leasú an Achta Oideachais, 1998, an Achta Oideachais (Leas), 2000 agus an Achta um Oideachas do Dhaoine a bhFuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu, 2004, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Dáil  Éireann

First Stage
Presented 02/04/2015
Order for Second Stage DDMMYY
Education (Admission to Schools) Bill 2015 as initiated (in PDF format) Education (Admission to Schools) Bill 2015 as initiated (in PDF format)
Education (Admission to Schools) Bill 2015 Explanatory Memorandum  (in PDF format) Education (Admission to Schools) Bill 2015 Explanatory Memorandum  (in PDF format)


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2015 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2015 as passed by /Dáil/Seanad


Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY


Committee Stage
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2015 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2015 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2015 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2015
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2015 in PDF format
Official Translation