Home > Bills 1997 - 2018 > International Protection Bill 2015...

 


International Protection Bill 2015 [Seanad]

 

An Bille um Chosaint Idirnáisiúnta, 2015 [Seanad]


Bill Number 102 of 2015
Sponsored by Senator Maurice Cummins on behalf of Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill 

 

Bill entitled an Act to restate and modify certain aspects of the law relating to the entry into and presence in the State of persons in need of international protection, while having regard also to the power of the Executive in relation to these matters, to give further effect to Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof, to give further effect to Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted, to give further effect to Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status, to give further effect to the Convention relating to the Status of Refugees done at Geneva on the 28th day of July 1951 and the Protocol relating to the Status of Refugees done at New York on the 31st day of January 1967, to amend the Immigration Act 1999, the Immigration Act 2003 and the Immigration Act 2004, to amend or repeal certain other enactments, and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh athráitis agus modhnú ar ghnéithe áirithe den dlí a bhaineann le daoine a bhfuil gá acu le cosaint idirnáisiúnta do theacht isteach agus do bheith sa Stát, ach aird a thabhairt freisin ar chumhacht na Feidhmeannachta i ndáil leis na nithe sin, do thabhairt tuilleadh éifeachta do Threoir 2001/55/CE an 20 Iúil 2001 ón gComhairle maidir le caighdeáin íosta i leith cosaint shealadach a thabhairt i gcás mórphlódú isteach de dhaoine asáitithe agus maidir le bearta lena gcuirtear cothromaíocht chun cinn san iarracht idir Ballstáit i dtaca leis na daoine sin a ghlacadh agus i dtaca le hiarmhairtí an chéanna a sheasamh, do thabhairt tuilleadh éifeachta do Threoir 2004/83/CE an 29 Aibreán 2004 ón gComhairle maidir le caighdeáin íosta i leith incháilitheacht agus stádas náisiúnach de chuid tríú tíortha nó daoine gan stát mar dhídeanaithe nó mar dhaoine a bhfuil gá acu le cosaint idirnáisiúnta thairis sin agus i leith an chineáil cosanta a dheonaítear, do thabhairt tuilleadh éifeachta do Threoir 2005/85/CE an 1 Nollaig 2005 ón gComhairle maidir le caighdeáin íosta i dtaca le nósanna imeachta i mBallstáit chun stádas dídeanaithe a dheonú agus a tharraingt siar, do thabhairt tuilleadh éifeachta don Choinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe a rinneadh sa Ghinéiv an 28ú lá d’Iúil 1951 agus don Phrótacal i dtaobh Stádas Dídeanaithe a rinneadh i Nua-Eabhrac an 31ú lá d’Eanáir 1967, do leasú an Achta Inimirce, 1999, an Achta Inimirce, 2003 agus an Achta Inimirce, 2004, do leasú nó d’aisghairm achtacháin áirithe eile, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann

First Stage
Presented 17/11/2015
Order for Second Stage 02/12/2015
International Protection Bill 2015 [Seanad] as initiated (in PDF format) International Protection Bill 2015 [Seanad] as initiated (in PDF format)
International Protection Bill 2015 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format) International Protection Bill 2015 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)
International Protection Bill 2015 Erratum Slip International Protection Bill 2015 Erratum Slip


Second Stage
02/12/2015

 


Committee Stage
03/12/2015
03/12/2016 (Resumed)

List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
07/12/2015
 International Protection Bill 2015 as passed by Seanad ?reann International Protection Bill 2015 As passed by Seanad Éireann


 Dáil Éireann

Second Stage
10/12/2015


Committee and Remaining Stages
16/12/2015
16/12/2015 (Resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

First Additional List of Proposed  Committee Stage Amendments First Additional List of Proposed  Committee Stage Amendments

Second Additional List of Proposed Committee Stage Amendments Second Additional List of Proposed Committee Stage Amendments
International Protection Bill 2015 As passed by D? ?reann International Protection Bill 2015 As passed by Dáil Éireann

Returned to first House Seanad


Report  and Final Stages
18/12/2015
List of Amendments made by D?  ?reann List of Amendments made by Dáil Éireann


Enacted as Act Number 66 of 2015
Date of Signature: 30/12/2015
International Protection Act 2015 in PDF format International Protection Act 2015 in PDF format
Official Translation