Home > Bills 1997 - 2018 > Public Health (Alcohol) Bill 2015...

 


Public Health (Alcohol) Bill 2015

 

An Bille Sláinte Poiblí (Alcól), 2015

 


Bill Number 120 of 2015
Sponsored by Senator Maurice Cummins on behalf of Minister for Health
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to provide for the minimum price per gram of alcohol, to confer the power on the Minister for Health to, by order, increase that price, to provide for the labelling of alcohol products including the inclusion of health warnings and the alcohol content and energy content of alcohol products on alcohol product containers, to provide for restrictions in relation to the advertising and sponsorship of alcohol products, to provide procedures in relation to the exposure for sale and advertising of alcohol products in specified licensed premises, to confer power on the Minister for Health to make regulations for the purpose of prohibiting or restricting the sale of alcohol products in certain circumstances, to provide for enforcement measures, to provide for the repeal of certain provisions of the Intoxicating Liquor Act 2003 and the Intoxicating Liquor Act 2008, and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le híosphraghas in aghaidh an ghraim d’alcól, do thabhairt don Aire Sláinte an chumhacht chun an praghas sin a mhéadú le hordú, do dhéanamh socrú maidir le lipéadú táirgí alcóil, lena n-áirítear rabhaidh shláinte agus cion alcóil agus cion fuinnimh táirgí alcóil a chur ar choimeádáin táirgí alcóil, do dhéanamh socrú maidir le srianta i ndáil le fógraíocht agus coirmicíocht i dtaca le táirgí alcóil, do dhéanamh socrú maidir le nósanna imeachta i ndáil le táirgí alcóil a thaisealbhadh lena ndíol agus a fhógairt in áitribh cheadúnaithe shonraithe, do thabhairt don Aire Sláinte cumhacht chun rialacháin a dhéanamh d’fhonn díol táirgí alcóil a thoirmeasc nó a shrianadh in imthosca áirithe, do dhéanamh socrú maidir le bearta forfheidhmiúcháin, do dhéanamh socrú maidir le forálacha áirithe den Acht Deochanna Meisciúla, 2003 agus den Acht Deochanna Meisciúla, 2008 a aisghairm agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Seanad  Éireann

 

First Stage
Presented 10/12/2015
Order for Second Stage 17/12/2015
Public Health (Alcohol) Bill 2015 as initiated (in PDF format) Public Health (Alcohol) Bill 2015 as initiated (in PDF format)

Public Health (Alcohol) Bill 2015 Explanatory Memorandum (in PDF format) Public Health (Alcohol) Bill 2015 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
17/12/2015
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage
26/10/2016
26/10/2016 (Resumed)
08/11/2017 (Resumed)
08/11/2017 (Resumed)

 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

 First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments
Public Health (Alcohol) Bill 2015 -  As Amended in Seanad Committee (in PDF format) Public Health (Alcohol) Bill 2015 -  As Amended in Seanad Committee (in PDF format)

 


Report and Final Stages
15/12/2017
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Public Health (Alcohol) Bill 2015 as passed by Seanad ?reann Public Health (Alcohol) Bill 2015 as passed by Seanad Éireann

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
06/02/2018
07/02/2018 (resumed)
08/02/2018 (resumed)
15/02/2018 (resumed)
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2015 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2015 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2015 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2015
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2015 in PDF format
Official Translation


 

 

 


 
Users who read this document also viewed..
29 May 2003 - I would like to welcome you all here today to the press Launch more ...
01 January 2004 - Ar iarratas an Taoisigh, déanaimse, Cormac Ua Breisleáin, Ceann more ...
01 January 2004 - I nDeireadh Fómhair, 1990, a tosaíodh ar imeachtaí laethúla more ...
03 July 2003 - The Ceann Comhairle of the Dáil, Dr. Rory O'Hanlon, T.D. and the more ...
01 January 2004 - A Cheann Comhairle, let me say it is a pleasure to be in the more ...