Home > Bills 1997 - 2018 > Criminal Justice (Offences Relating to...

 


Criminal Justice (Offences Relating to Information Systems) Bill 2016

 

An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta a bhaineann le Córais Faisnéise), 2016

 


Bill Number 10 of 2016
Sponsored by Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to give effect to certain provisions of Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 on attacks against information systems and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA; for those and other purposes to amend the Criminal Damage Act 1991, the Bail Act1997 and the Criminal Justice Act 2011; and to provide for related matters.

 

Bille dá ngairtear Acht do thabhairt éifeacht d’fhorálacha áirithe de Threoir 2013/40/AE an 12 Lúnasa 2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hionsaithe ar chórais faisnéise agus lena ndéantar Creat-Chinneadh 2005/222/JHA ón gComhairle a ionadú; chun na gcríoch sin agus chun críocha eile do leasú an Achta um Dhamáiste Coiriúil, 1991, an Achta um Bannaí, 1997 agus an Achta um Cheartas Coiriúil, 2011; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.


Dáil Éireann

First Stage
Presented 15/01/2016
Order for Second Stage 25/01/2017
Criminal Justice (Offences Relating to Information Systems) Bill 2016 as initiated (in PDF format)

Criminal Justice (Offences Relating to Information Systems) Bill 2016 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
25/01/2017

Referred to Select Committee 25/01/2017


Committee Stage (Select Committee on Justice and Equality)
22/02/2017

List of Proposed Committee Stage Amendments
 Criminal Justice (Offences Relating to Information Systems) Bill 2016 As amended in the Select Committee on Justice and Equality (in PDF format) Criminal Justice (Offences Relating to Information Systems) Bill 2016 As amended in the Select Committee on Justice and Equality (in PDF format)


Report and Final Stages
08/03/2017


Seanad Éireann

Second Stage
12/04/2017
Referred to Committee 12/04/2017


Committee and Remaining Stages 
16/05/2017
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

Returned to first House Dáil


 Dáil Committee Stage
18/05/2017

List of Amendments made by Seanad ?reann List of Amendments made by Seanad Éireann


Enacted as Act Number 11 of 2017
Date of Signature: 24/05/2017
Criminal Justice (Offences Relating to Information Systems) Act 2017 in PDF format Criminal Justice (Offences Relating to Information Systems) Act 2017 in PDF format
Official Translation