Home > Legislative Info > Disability Bill 2004 (No. 39 of 2004)

Disability Bill 2004

An Bille um Míchumas 2004


Bill Number 39 of 2004
Sponsored by Minister for Justice Equality and Law Reform
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

Bill entitled and act to enable provision to be made for the assessment of health and education needs occasioned to persons with disabilities by their disabilities, to enable Ministers of the Government to make provision, consistent with the resources available to them and their obligations in relation to their allocation, for services to meet those needs, to provide for the preparation of plans by the appropriate Ministers of the Government in relation to the provision of certain of those, and certain other services, to provide for appeals by those persons in relation to the non-provision of those services, to make further and better provision in respect of the use by those persons of public buildings and their employment in the public service and thereby to facilitate generally access by such persons to certain such services and employment and to promote equality and social inclusion and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht dá chumasú socrú a dhéanamh maidir le measúnú na riachtanas sláinte agus oideachais atá ag daoine faoi mhíchumas de bharr a míchumais; dá chumasú d'Airí den Rialtas socrú a dhéanamh, i gcomhréir leis na hacmhainní atá ar fáil dóibh agus lena n-oibleagáidí i ndáil lena leithroinnt, maidir le seirbhísí chun freastal ar na riachtanais sin, do dhéanamh socrú maidir leis na hAirí cuí den Rialtas d'ullmhú pleananna i ndáil le soláthar seirbhísí áirithe de na seirbhísí sin, agus seirbhísí áirithe eile, do dhéanamh socrú maidir le hachomhairc ag na daoine sin i ndáil le neamh sholáthar na seirbhísí sin, do dhéanamh socrú breise agus feabhsaithe i leith úsáid foirgneamh poiblí ag na daoine sin agus i leith na daoine sin a fhostú sa tseirbhís phoiblí agus ar an tslí sin d'éascú, i gcoitinne, rochtain ag daoine den sórt sin ar sheirbhísí agus ar fhostaíocht áirithe den sórt sin agus do chur comhionannas agus uilechuimsitheacht shóisialta chun cinn agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmharaDáil
Éireann

First Stage
Presented 17/09/2004
04/11/2004 Order for Second Stage
Disability Bill 2004 as initiated and Explanatory Memorandum Disability Bill 2004 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
04/11/2004
18/11/2004 resumed
18/11/2004 resumed
27/01/2005 resumed
01/02/2005 resumed
02/02/2005 resumed
02/02/2005 resumed
22/02/2005 resumed
12/04/2005 resumed
13/04/2005 resumed
13/04/2005 resumed
19/04/2005 resumed
19/04/2005 Referred to Select Committee
Committee Stage
(Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women's Rights )
03/05/2005
05/05/2005 resumed
11/05/2005 resumed
12/05/2005 resumed
12/05/2005 Message to the Dáil
Proposed Committee Stage Amendments Proposed Committee Stage Amendments
Disability Bill 2004 as amended in the Select Committee Disability Bill 2004 as amended in the Select Committee
Report and Final Stages
18/05/2005 Order for Report Stage
18/05/2005
19/05/2005 resumed
24/05/2005 resumed
25/05/2005 resumed
25/05/2005 resumed
26/05/2005 resumed and Final Stages
Report amendments - Dáil - Disability Bill 2004 Report amendments - Dáil - Disability Bill 2004
Report amendments - additional list 1 - Dáil - Disability Bill 2004 Report amendments - additional list 1 - Dáil - Disability Bill 2004
Report amendments - additional list 2 - Dáil - Disability Bill 2004 Report amendments - additional list 2 - Dáil - Disability Bill 2004
Report amendments - additional list 3 - Dáil - Disability Bill 2004 Report amendments - additional list 3 - Dáil - Disability Bill 2004
Report amendments - additional list 4 - Dáil - Disability Bill 2004 Report amendments - additional list 4 - Dáil - Disability Bill 2004
Report amendments - additional list 5 - Dáil - Disability Bill 2004 Report amendments - additional list 5 - Dáil - Disability Bill 2004
Report amendments - Composite List - Dáil - Disability Bill 2004 Report amendments - Composite List - Dáil - Disability Bill 2004
Disability Bill 2004 as passed by Dáil Éireann Disability Bill 2004 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
31/05/2005
01/06/2005 resumed
02/06/2005 resumed


Committee Stage
14/06/2005
14/06/2005 resumed
15/06/2005 resumed
15/06/2005 resumed
 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

Report and Final Stages
21/06/2005
22/06/2005 resumed and Final Stages
 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Returned to Dáil Éireann
28/06/2005 from the Seanad
Amendments made by the Seanad / Disability Bill 2004 Amendments made by the Seanad / Disability Bill 2004 (in PDF format)
Disability Bill 2004 as passed by both Houses Disability Bill 2004 as passed by both Houses (in PDF format)
Enacted as Act Number 14 of 2005
Date of Signature: 08/07/2005
Disability Act 2005 Disability Act 2005 in PDF format
"The text of this document will be available here when published" Official Translation