Home > Bills 1997 - 2018 > Knowledge Development Box...

 


Knowledge Development Box (Certification of Inventions) Bill 2016 [Seanad]

 

An Bille um Bosca Forbartha Eolais (Deimhniú Aireagán), 2016 [Seanad]


Bill Number 90 of 2016
Sponsored by Senator Jerry Buttimer on behalf of Minister for Jobs Enterprise and Innovation
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to provide for the issue, by the Controller of Patents, Designs and Trade Marks, to a relevant company of a knowledge development box certificate in respect of an invention by that company which is novel, non-obvious and useful, as specified in the definition of “intellectual property for small companies” in section 769R of the Taxes Consolidation Act 1997, in order to enable the company to use the certificate to obtain a tax benefit under the Taxes Consolidation Act 1997 ; to amend the Patents Act 1992 to ensure that Irish patents granted on or after 1 January 2017 can fall within paragraph (a) of the definition of “qualifying patent” in section 769G of the Taxes Consolidation Act 1997 given that only Irish patents granted prior to that date can fall within paragraph (b) of that definition; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir leis an gCeannasaí Paitinní, Dearthaí agus Trádmharcanna d’eisiúint deimhniú um bosca forbartha eolais chuig cuideachta iomchuí i leith aireagán ón gcuideachta sin a bheidh úrnua, neamhfhollasach agus úsáideach, de réir mar atá sonraithe sa mhíniú ar “maoin intleachtúil le haghaidh cuideachtaí beaga” in alt 769R den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, d’fhonn a chumasú don chuideachta an deimhniú a úsáid chun creidmheas cánach a fháil faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997; do leasú Acht na bPaitinní, 1992 chun a chinntiú go bhféadfaidh paitinní Éireannacha arna ndeonú an 1 Eanáir 2017 nó dá éis sin teacht faoi réim mhír (a) den mhíniú ar “paitinn cháilitheach” in alt 769G den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 i bhfianaise nach féidir ach le paitinní Éireannacha arna ndeonú roimh an dáta sin teacht faoi réim mhír (b) den mhíniú sin; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Seanad Éireann

First Stage
Presented 02/11/2016
Order for Second Stage 30/11/2016
Knowledge Development Box (Certification of Inventions) Bill 2016 [Seanad] as initiated (in PDF format) Knowledge Development Box (Certification of Inventions) Bill 2016 [Seanad] as Initiated (in PDF format)

Knowledge Development Box (Certification of Inventions) Bill 2016 [Seanad] Explanatory Memorandum  (in PDF format) Knowledge Development Box (Certification of Inventions) Bill 2016 [Seanad] Explanatory Memorandum  (in PDF format)


Second Stage
30/11/2016

Referred to Commmittee


Committee Stage
14/12/2016
25/01/2017

 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments

Knowledge Development Box (Certification of Inventions) Bill 2016 as amended in committee (in PDF format)Knowledge Development Box (Certification of Inventions) Bill 2016 as amended in Committee (in PDF format)


Report and Final Stages
01/02/2017
02/02/2017


List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Knowledge Development Box (Certificate of Inventions) Bill 2016 As passed by Seanad ?reann Knowledge Development Box (Certificate of Inventions) Bill 2016 As passed by Seanad Éireann

 


Dáil Éireann

Second Stage
28/02/2017
01/03/2017 (resumed)

Referred to Select Committee 01/03/2017


Committee Stage (Select Committee on Jobs, Enterprise and Innovation)
09/03/2017
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2016 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Order for Report, Report and Final Stages
29/03/2017
 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
 Knowledge Development Box (Certification of Inventions) Bill 2016 As passed by D? ?reann Knowledge Development Box (Certification of Inventions) Bill 2016 s passed by Dáil Éireann

Returned to first House Seanad


Report and Final Stages
04/04/2017
List of Amendments made by D? ?reann List of Amendments made by Dáil Éireann


Enacted as Act Number 6 of 2017
Date of Signature: 12/04/2017
Knowledge Development Box (Certification of Inventions) Act 2017 (in PDF format)  Knowledge Development Box (Certification of Inventions) Act 2017 (in PDF format)
Official Translation