Home > Bills 1997 - 2018 > Planning and Development (Housing) and...

 


Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 [Seanad]

 

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Tithíocht) agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2016 2016 [Seanad]

 


Bill Number 92 of 2016
Sponsored by Senator Jerry Butimer on behalf of Minister for Housing Planning Community and Local Government
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to facilitate the implementation of the document entitled “Rebuilding Ireland - Action Plan for Housing and Homelessness” that was published by the Government on 19 July 2016, and for that and other purposes to amend the Planning and Development Acts 2000 to 2015, the Residential Tenancies Acts 2004 to 2015 and the Housing Finance Agency Act 1981, to amend the Local Government Act 1998 in relation to the Local Government Fund and to provide for connected matters

 

Bille dá ngairtear Acht d’éascú an doiciméad dar teideal “Éire a Atógáil - Plean Gníomhaíochta um Thithíocht agus Easpa Dídine”, a d’fhoilsigh an Rialtas an 19 Iúil 2016, a chur i ngníomh agus, chun na críche sin agus chun críoch eile, do leasú na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2015, na nAchtanna um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 go 2015 agus an Achta um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981, do leasú an Achta Rialtais Áitiúil, 1998 i ndáil leis an gCiste Rialtais Áitiúil agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara

 


Seanad Éireann

First Stage
Presented 04/11/2016
Order for Second Stage 16/11/2016
 Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 [Seanad] as initiated (in PDF format) Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 [Seanad] as initiated (in PDF format)

Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 [Seanad] Explanatory Memorandum  (in PDF format) Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 [Seanad] Explanatory Memorandum  (in PDF format)


Second Stage
16/11/2016
 


Committee Stage
23/11/2016
23/11/2016
(resumed)
24/11/2016

List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 as amended in Committee (in PDF format) Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 as amended in Committee (in PDF format)

 


Report and Final Stages
29/11/2016

 List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 As passed by Seanad ?reannPlanning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 As passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann

Second Stage
01/12/2016
07/12/2016
08/12/2016

Referred to Committee 08/12/2016


Committee Stage (Select Committee on Housing, Planning, Community and Local Government)
13/12/2016
13/12/2016
(Resumed)

 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
  Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 as amended in the Select Committee on Housing, Planning, Community and Local Government (in PDF format)  Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 as amended in the Select Committee on Housing, Planning, Community and Local Government (in PDF format)


Report and Final Stages
15/12/2016
16/12/2016
16/12/2016 (Resumed)
16/12/2016 (Resumed)
16/12/2016 (Resumed)

List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments

First additional List of Proposed Report Stage Amendments First additional List of Proposed Report Stage Amendments

Second Addittional List of Proposed Report Stage Amendments Second Addittional List of Proposed Report Stage Amendments

Third Additional list of Proposed Report Stage Amendments Third Additional list of Proposed Report Stage Amendments

 Fourth Additional list of Proposed Report Stage Amendments Fourth Additional list of Proposed Report Stage Amendments

Fifth Additional list of  Proposed Report Stage Amendments Fifth Additional list of  Proposed Report Stage Amendments

 Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 as passed by D? ?reann Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House Seanad Éireann


Report Stage
21/12/2016

 List of Amendments made by D? ?reann List of Amendments made by Dáil Éireann
Erratum Slip Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 [Seanad] Erratum Slip Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Bill 2016 [Seanad]
List of Proposed Report Amendments (Considered as initiated in Dáil Éireann


Final Stage
(Short Title) Bill 2016 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number 17 of 2016
Date of Signature: 23/12/2016
 Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Act 2016 in PDF format Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Act 2016 in PDF format
Official Translation


 

 

 


 
Users who read this document also viewed..
02 July 2002 - eDemocracy can be defined as the use of Internet and information more ...
02 July 2002 - eDemocracy can be defined as the use of Internet and information more ...
01 January 2000 - Information about the Houses of the Oireachtas. The National more ...