Home > Bills 1997 - 2018 > Residential Tenancies (Housing...


Residential Tenancies (Housing Emergency Measures in the Public Interest)(Amendment) Bill 2016 [PMB]

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Bearta Tithíochta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail) (Leasú), 2016


Bill Number 117 of 2016
Sponsored by Deputy Bríd Smith and Deputy Richard Boyd Barrett and Deputy Gino Kenny
Source: Private
Method: Introduced / Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act Bill entitled to amend the Residential Tenancies Acts 2004; to lessen the effects of the housing, rental and homelessness emergency for the common good; to establish a fair rent scheme; to promote affordable rents and increased security of tenure for tenants in designated fair rent areas and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004; do mhaolú éifeachtaí na héigeandála tithíochta, cíosa agus easpa dídine chun leas an phobail; do bhunú scéim cóirchíosa; do chur chun cinn cíosanna inacmhainne agus ráthaíocht tionachta mhéadaithe do thionóntaí i limistéir chóirchíosa ainmnithe agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Dáil Éireann

First Stage
Introduced 15/12/2016
Order for Second Stage 15/12/2016
Residential Tenancies (Housing Emergency Measures in the Public Interest)(Amendment) Bill 2016 as initiated [PMB] (in PDF format)


Second Stage

18/05/2017
25/05/2017

Defeated at Second stage