Home > Bills 1997 - 2018 > Criminal Justice (Victims of Crime)...

 


Criminal Justice (Victims of Crime) Bill 2016

 

An Bille um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh na Coireachta), 2016

 


Bill Number 121 of 2016
Sponsored by Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to give effect to provisions of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA; for that purpose to amend the Criminal Evidence Act 1992, the Criminal Justice Act 1993 and the Courts Service Act 1998; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do thabhairt éifeacht d’fhorálacha Threoir 2012/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena mbunaítear caighdeáin íosta i dtaca le cearta íospartaigh na coireachta agus leis an tacaíocht agus leis an gcosaint  dóibh, agus lena ndéantar Creat-Chinneadh 2001/220/JHA ón gComhairle a ionadú; chun na críche sin do leasú an Achta um Fhianaise Choiriúil, 1992, an Achta um Cheartas Coiriúil, 1993 agus an Achta um Sheirbhís Chúirteanna, 1998; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

First Stage
Presented 27/12/2016
Order for Second Stage 01/03/2017
Criminal Justice (Victims of Crime) Bill 2016 as initiated (in PDF format) Criminal Justice (Victims of Crime) Bill 2016 as initiated (in PDF format)

Criminal Justice (Victims of Crime) Bill 2016 Explanatory Memorandum  (in PDF format) Criminal Justice (Victims of Crime) Bill 2016 Explanatory Memorandum  (in PDF format)


Second Stage
01/03/2017
02/03/2017 (resumed)
02/03/2017 (resumed)

Referred to Select Committee 02/03/2017


Committee Stage (Select Committee on Justice and Equality)
17/05/2017

 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

Criminal Justice (Victims of Crime) Bill 2016 As amended in the Select Committee on Justice and Equality Criminal Justice (Victims of Crime) Bill 2016 As amended in the Select Committee on Justice and Equality (in PDF format)


Report and Final Stages
06/07/2017

List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments

Criminal Justice (Victims of Crime) Bill 2016 as passed by D? Eireann Criminal Justice (Victims of Crime) Bill 2016 as passed by Dáil Eireann


Seanad Éireann

Second Stage
13/07/20107

Referred to Committee 


Committee Stage
27/09/2017
27/09/2017 (resumed) and Remaining Stages


List of Proposed Committee Stage Amendments
 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2016 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage 

DDMMYY

List of Amendments made by  Seanad Éireann

List of Proposed Amendments to Amendments made by Seanad List of Proposed Amendments to Amendments made by Seanad


Final Stage
Criminal Justice (Victims of Crime) Bill 2016 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number 28 of 2017
Date of Signature: 05/11/2017
Criminal Justice (Victims of Crime) Act 2017 in PDF format Criminal Justice (Victims of Crime) Act 2017 in PDF format
Official Translation


 

 


 
Users who read this document also viewed..
02 July 2002 - eDemocracy can be defined as the use of Internet and information more ...