Home > Bills 1997 - 2018 > Media Ownership Bill 2017 [PMB] (Number...

 

 


Media Ownership Bill 2017 [PMB]

 

An Bille um Úinéireacht ar na Meáin, 2017 [BCP]

 


Bill Number 07 of 2017
Sponsored by Deputy Catherine Murphy, Deputy Róisín Shortall
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to amend the Competition Act 2002 in order to retrospectively and hereinafter protect both diversity of ownership and control of media businesses in the State and the plurality of the media to include content in the context of a changed media environment where readership and listenership figures are not adequate measures of potential reach

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta Iomaíochta, 2002 d’fhonn éagsúlacht úinéireachta agus rialaithe ar ghnóthaí meán sa Stát agus iolarthacht na meán a chosaint go cúlghabhálach agus feasta d’áireamh lánais i gcomhthéacs timpeallacht meán athraithe nach leor figiúirí maidir le lucht léitheoireachta agus éisteachta ina taobh chun lucht aimsithe féideartha a thomhas

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Introduced 31/01/2017
Order for Second Stage 31/01/2017
Media Ownership Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format) Media Ownership Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format)

 


Second Stage
08/02/2017
09/02/2017


Defeated at second stage 09/02/2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Users who read this document also viewed..
16 May 2002 - The Debates Office is responsible for publication of the more ...