Home > Bills 1997 - 2018 > Domestic Violence Bill 2017 [Seanad]...

 


Domestic Violence Bill 2017 [Seanad]

 

An Bille um Fhoréigean Baile, 2017 [Seanad]


Bill Number 13 of 2017
Sponsored by Senator Jerry Buttimer on behalf of Tánaiste and Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method:  Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to consolidate the law on domestic violence; to provide for emergency barring orders in certain circumstances; to provide for evidence to be given through television link in certain proceedings; to provide for the right of an applicant to be accompanied in certain proceedings; to provide for the obtaining of the views of a child in certain proceedings; to provide for the giving of information on support services to victims of domestic violence; to provide for the making of recommendations for engagement with certain services by respondents; to provide for restrictions on those present in court during certain proceedings; to prohibit the publication or broadcast of certain matters; to provide for an offence of forced marriage; to repeal provisions for exemption, in certain cases, from minimum age requirements for marriage; for those and other purposes to repeal the Domestic Violence Act 1996 and the Domestic Violence (Amendment) Act 2002 and to provide for the consequential amendment of certain other enactments; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do chomhdhlúthú an dlí maidir le foréigean baile; do dhéanamh socrú maidir le horduithe urchoisc éigeandála in imthosca áirithe; do dhéanamh socrú chun go dtabharfar fianaise trí nasc teilifíse in imeachtaí áirithe; do dhéanamh socrú maidir le ceart iarratasóra duine a thabhairt in éineacht leis nó léi in imeachtaí áirithe; do dhéanamh socrú maidir le tuairimí linbh a fháil in imeachtaí áirithe; do dhéanamh socrú maidir le faisnéis ar sheirbhísí tacaíochta a thabhairt d’íospartaigh foréigin baile; do dhéanamh socrú maidir le moltaí a dhéanamh i leith freagróirí do ghlacadh páirt i seirbhísí áirithe; do dhéanamh socrú maidir le srianta a bheith orthu siúd a bheidh i láthair sa chúirt le linn imeachtaí áirithe; do thoirmeasc nithe áirithe a fhoilsiú nó a chraoladh; do dhéanamh socrú maidir le cion arb éard é pósadh éigeantach; d’aisghairm forálacha maidir le díolúine, i gcásanna áirithe, ó cheanglais aoise íosta chun pósta; chun na gcríoch sin agus chun críoch eile d’aisghairm an Achta um Fhoréigean Baile, 1996 agus an Achta um Fhoréigean Baile (Leasú), 2002 agus do dhéanamh socrú maidir le leasú iarmhartach a dhéanamh ar achtacháin áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Seanad Éireann

First Stage
Presented 01/02/2017
Order for Second Stage 01/03/2017
 Domestic Violence Bill 2017 [Seanad] as initiated  (in PDF format) Domestic Violence Bill 2017 [Seanad] as initiated  (in PDF format)

Domestic Violence Bill 2017 [Seanad] Explanatory Memorandum  (in PDF format) Domestic Violence Bill 2017 [Seanad] Explanatory Memorandum  (in PDF format)


Second Stage
01/03/2017


Committee Stage 
31/05/2017
04/07/2017
28/11/2017

 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments
Second additional list of Proposed Committee Stage Amendments Second additional list of Proposed Committee Stage Amendments
Domestic Violence Bill 2017 As amended in Committeee by Seanad (in PDF format) Domestic Violence Bill 2017 As amended in Committeee by Seanad (in PDF format)


Report and Final Stages
30/11/2017
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Domestic Violence Bill 2017 as passed by Seanad ?reann Domestic Violence Bill 2017 as passed by Seanad Éireann

 


Dáil Éireann

Second Stage
15/12/2017
Referred to Select Committee 15/12/2017


Committee Stage
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Domestic Violence Bill 2017 As amended in the Select Committee on Justice and Equality (in PDF format) Domestic Violence Bill 2017 As amended in the Select Committee on Justice and Equality (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2017
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2017 in PDF format
Official Translation