Home > Bills 1997 - 2018 > Rural Equality Bill 2017 [PMB] (Number...

 


Rural Equality Bill 2017 [PMB]


An Bille um Chomhionannas Tuaithe, 2017 [BCP]

 


Bill Number 24 of 2017
Sponsored by Deputy Martin Kenny
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to provide that regard be had by public bodies to the desirability of reducing socio-economic and other inequalities suffered by those in rural Ireland, to provide for the carrying out of rural impact assessments in respect of measures that are likely to have a significant socio-economic impact or effect on rural Ireland and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú chun go mbeidh aird ag comhlachtaí poiblí ar a inmhianaithe atá sé neamhionannas socheacnamaíoch agus eile arna fhulaingt ag daoine faoin tuath in Éirinn a laghdú, do dhéanamh socrú maidir le measúnachtaí tionchair tuaithe a dhéanamh I leith bearta ar dóigh tionchar suntasach a bheith acu nó éifeacht shuntasach a bheith leo ar an tuath in Éirinn agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara
 


Dáil Éireann

First Stage
Introduced 23/02/2017
Order for Second Stage DDMMYY
Rural Equality Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format)  Rural Equality Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format)


Second Stage

18/05/2017

Defeated at second stage