Home > Bills 1997 - 2018 > Critical Health Professionals Bill 2017...

 


Critical Health Professionals Bill 2017 [Seanad] [PMB]

 

An Bille um Ghairmithe Sláinte Criticiúla, 2017 [Seanad] [BCP]

 


Bill Number 32 of 2017
Sponsored by Senator Mark Daly, Senator Robbie Gallagher, Senator Keith Swanick
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to ensure that critical health professionals who are employees of all organisations funded directly by the Department of Health, all organisations funded by the Health Service Executive, all organisations funded under section 38 of the Health Act 2004, and all other health and disability service providers, may, if they wish, postpone their retirement where they would otherwise have been forced to retire at a particular age that is stipulated in their employment contract, subject to dual consent being in place between the employee and the employer, and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht dá chinntiú go bhféadfaidh gairmithe sláinte criticiúla ar fostaithe iad de chuid na n-eagraíochtaí go léir atá maoinithe go díreach ag an Roinn Sláinte, de chuid na n-eagraíochtaí go léir atá maoinithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, de chuid na n-eagraíochtaí go léir atá maoinithe faoi alt 38 den Acht Sláinte, 2004, agus de chuid gach soláthraí seirbhíse eile sláinte agus míchumais, más mian leo é, an scor a iarchur i gcás go gcuirfí iallach orthu thairis sin dul ar scor ag aois áirithe atá sonraithe ina gconradh fostaíochta, faoi réir toiliú déthaobhach a bheith ann idir an fostaí agus an fostóir, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


 Seanad Éireann

First Stage
Introduced 01/03/2017
Order for Second Stage 01/03/2017
Critical Health Professionals Bill 2017 [Seanad] [PMB] as initiated (in PDF format) Critical Health Professionals Bill 2017 [Seanad] [PMB] as initiated (in PDF format)

Critical Health Professionals Bill 2017 [Seanad] [PMB] Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
04/04/2017
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2017
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2017 in PDF format
Official Translation