Home > Bills 1997 - 2018 > Statute of Limitations (Amendment) Bill...

 


Statute of Limitations (Amendment) Bill 2017 [PMB]

 

An Bille um Reacht na dTréimhsí (Leasú), 2017 [BCP]


Bill Number 35 of 2017
Sponsored by Deputy Mick Wallace
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to amend the Statute of Limitations 1957 to bring the issue of Circuit Court and High Court Judgments into line with the most recent bankruptcy legislation, by reducing the lifetime of High Court and Circuit Court Judgments from 12 years to two years, and reduce the Statute of Limitations from six years to two years in instances where the collection and enforcement of civil debt by Banks and Vulture funds are concerned

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú Reacht na dTréimhsí, 1957 chun saincheist na mBreithiúnas Cúirte Cuarda agus Ard-Chúirte a chur i gcomhréir leis an reachtaíocht féimheachta is déanaí, trí ré na mBreithiúnas Cúirte Cuarda agus Ard-Chúirte a laghdú ó thréimhse 12 bhliain go tréimhse dhá bhliain, agus trí Reacht na dTréimhsí a laghdú ó thréimhse sé bliana go tréimhse dhá bhliain i gcásanna a bhaineann le Bainc agus Creach-chistí do bhailiú agus d’fhorghníomhú fiachas sibhialta

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Introduced 08/03/2017
Order for Second Stage 08/03/2017
Statute of Limitations (Amendment) Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format) Statute of Limitations (Amendment) Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format)


Second Stage
06/04/2017
13/04/2017

 Defeated at Second Stage 13/04/2017