Home > Committee Schedule > Committee Schedule for Week Commencing...

2 Athbhreithnithe SCEIDEAL CRUINNITHE NA gCOISTÍ / 2nd Revised SCHEDULE OF COMMITTEE MEETINGS

 Schedule for Week Commencing 3 April 2017


Dé Máirt/Tuesday, 04/04/2017

Finance, Public Expenditure and Reform, and Taoiseach (Joint) CR2, LH 2000 10 a.m.
AGENDA: Central Bank Quarterly Engagement [Prof. Philip Lane, Governor, Central Bank of Ireland]

European Union Affairs (Joint) CR1, LH 2000 12 noon
AGENDA: The United Kingdom’s plans for withdrawal from the European Union [Ambassador Robin Barnett CMG, British Ambassador to Ireland]

Future Funding of Domestic Water Services (Joint) CR4, LH 2000 12 noon
AGENDA: Private Meeting

Justice and Equality (Joint) CR3, LH 2000 12 noon
AGENDA: Private Meeting

Future of Healthcare (Select) CR2, LH 2000 2 p.m.
AGENDA: Private Meeting

Agriculture, Food and the Marine (Joint) CR1, LH 2000 4 p.m.
AGENDA: (i) Issues relating to Mackerel Quota Allocation [Representatives from Iasc Mara Teo]; and
(ii) Pre-legislative scrutiny on the General Scheme of the Greyhound Industry Bill 2017 [Officials from Department of Agriculture, Food and the Marine]

Education and Skills (Joint) CR2, LH 2000 4 p.m.
AGENDA: Private Meeting

An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin (Comh) CR4, LH 2000 5 p.m.
AGENDA: Seisiún A: 5.00pm (i) An Tráchaireacht, (ii) Tuarascáil Bhliantúil 2015, (iii) Tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm moltaí imscrúdaithe a rinneadh faoi fho-alt 21(f) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (An Roinn Oideachais agus Scileanna, Bealtaine 2015) mar uimhir 3 ar an gclár oibre [Rónán Ó Dómhnaill Uasal, Éamonn Ó Bróithe Uasal agus Colm Ó Coisdealbha Uasal ó Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla]
Seisiún B: 6.30pm Uachtarán na hOllscoile, Gaillimh agus an gá líofacht sa Ghaeilge a bheith aici nó aige mar chuid thábhachtach dá (h)inniúlachtaí [Dr. Jim Browne (Uachtarán na hOllscoile), Gearóid Ó Conluain (Rúnaí na hOllscoile), Dónal Ó Braonáin (Príomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge), Tomás Ó Síocháin (Clárbhainisteoir don Rannpháirtíocht Seachtrach) ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh]


Dé Céadaoin/Wednesday, 05/04/2017

Children and Youth Affairs (Joint) CR1, LH 2000 9 a.m.
AGENDA: Pre-Legislative Scrutiny on the General Scheme of the Childcare (Amendment) Bill 2017 (Guardian ad Litem) (resumed)
Session A: 9.00 a.m. [Representatives from the Office of the Ombudsman for Children, the Law Society of Ireland, EPIC and the ISPCC]
Session B: 10.30 a.m. [Minister for Children and Youth Affairs]

Future of Healthcare (Select) CR3, LH 2000 9 a.m.
AGENDA: Private Meeting

Justice and Equality (Select) CR2, LH 2000 9 a.m.
AGENDA: Courts (No. 2) Bill 2016 and Bail (Amendment) Bill 2016

Justice and Equality (Joint) CR2, LH 2000 11 a.m.
AGENDA: Private Meeting

Transport, Tourism and Sport (Joint) CR4, LH 2000 9 a.m.
AGENDA: Pre-Legislative Scrutiny of the General Scheme of the Road Traffic (Fixed Penalty -- Drink Driving) Bill 2017 [Minister for Transport, Tourism and Sport]

Future Funding of Domestic Water Services (Joint) CR4, LH 2000 1.30 p.m.
AGENDA: Private Meeting

Health (Joint) CR3, LH 2000 1.30 p.m.
AGENDA: Detailed Scrutiny of the Cannabis for Medicinal Use Regulation Bill 2016 [PMB] [Mr. Gino Kenny, T.D.]

Public Petitions (Joint) CR1, LH 2000 1.30 p.m.
AGENDA: Public Petitions received

Budgetary Oversight CR2, LH 2000 2 p.m.
AGENDA: (i) The overall fiscal position based on 1st Quarter returns, (ii) Briefing on 1st Quarter outturn of receipts and expenditure, (iii) Engagement between the Departments and the Committee, (iv) The information requirements of the  Committee and the Parliamentary Budget Office and, (v) Overview of Expenditure Drivers and risks to the fiscal position [2017- 2021] [Secretary Generals and officials from the Departments of Finance and Public Expenditure and Reform]

Working Group of Committee Chairmen CR1, LH 2000 4 p.m.
AGENDA: Private Meeting

Housing, Planning, Community and Local Government(Joint) CR3, LH 2000 5 p.m.
AGENDA: A Review of Building Regulations, Building Controls and Consumer Protection
[Ms. Deirdre Ní Fhloinn, Trinity College, Mr. Eamon O’Boyle, Fire Safety Consultant & Representatives from the Construction Industry Federation (CIF)]


Déardaoin/Thursday, 06/04/2017

Public Accounts CR3, LH 2000 9 a.m.
AGENDA: Session A: 9 a.m. 
(i) Business of the Committee;
(ii) Waterford Institute of Technology Financial Statements 2013/14; [Officials from Waterford Institute of Technology]
(iii) Dublin Institute of Technology Financial Statements 2013/14; [Officials from Dublin Institute of Technology]
(iv) Grangegorman Development Agency – Financial Statements 2015  [Officials from the Grangegorman Development Agency]
Session B: 2.30 p.m.
(v) National University of Ireland Galway Financial Statements 2013/2014; [Officials from the National University of Ireland Galway]

Foreign Affairs and Trade, and Defence (Joint) CR1, LH 2000 9.30 a.m.
AGENDA: Session A: 9:30 a.m. The impact of Brexit on the Humanitarian Aid sector [Representatives from Dóchas ]
Session B: 10:30 a.m. Update on famine struck areas in Africa including, Borno State, Horn of Africa, Somalia, South Sudan and Yemen. [Representatives from Dóchas, Médecins Sans Frontières (MSF) and Oxfam Ireland]

Finance, Public Expenditure and Reform, and Taoiseach (Select) CR2, LH 2000 10 a.m.
AGENDA: Public Sector Standards Bill 2015 [Minister for Public Expenditure and Reform]

Social Protection (Joint) CR4, LH 2000 10 a.m.
AGENDA: Private Meeting

Dáil Business Room 2, LH 10.30 a.m.
AGENDA: Private Meeting

Withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Seanad Select) Seanad Chamber 10.30 a.m.
AGENDA: Session A: 10.30 a.m. Engagement with former Taoiseach, Mr. Bertie Ahern.
Session B: 2.00 p.m. The Common Travel Area [Mr. Michael Gaynor, President, Dundalk Chamber of Commerce]

Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs (Joint) CR4, LH 2000 2.15 p.m.
AGENDA: (i) 2.15 p.m. Ghnó an Choiste
(ii) Forbairt phobail, shóisialta agus eacnamaíochta agus comhar i gcontaetha na teorann sa todhchaí
Session A: 2.30 p.m. [Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin; agus Comhairle Contae Lú]
Session B: 4.30 p.m. [Special European Union Programmes Body]

(i) 2.15 p.m. Business of the Committee
(ii) The Future of community, social and economic development and cooperation in border counties
Session A: 2.30 p.m. [Derry and Strabane District Council; and Louth County Council]
Session B: 4.30 p.m. [Special European Union Programmes Body]

Implementation of the Good Friday Agreement (Joint) CR1, LH 2000 2.15 p.m.
AGENDA: Session A: Private Session
Session B: Retail NI and Retail Excellence Ireland [Mr. Glyn Roberts, Chief Executive, Retail NI and Ms. Lorraine Higgins, Head of Public Affairs, Retail Excellence Ireland]

Future Funding of Domestic Water Services (Joint)  CR2, LH 2000 2.15 p.m.
AGENDA: Private Meeting


Gliogáil ar na naisc a thugtar chun rochtain a fháil ar dhoiciméid nó chun faisnéis a fháil maidir le Coistí sonracha

Click on the links provided to access documents or obtain information on specific Committees

Liostáil Shealadach Billí lena mBreithniú i Roghchoistí Dála / Provisional Listing of Bills for Dáil Select Committee Consideration


Week commencing 10 April 2017

Planning and Development (Amendment) Bill 2016 Select Committee on Housing, Planning, Community and Local Government on Wednesday  12 April 2017 at 9 a.m. to 12 noon and at 5 p.m. to 8.p.m. in CR 1, LH2000.

Week commencing 17 April
No Bills Scheduled