Home > Committee Playback > Díospóireacht Choiste - Cruinniú de...

Cruinniú de Bhuan-Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, Dé Máirt 4 Aibreán 2017, Webcast Recording. CR4, LH 2000, 5.00 p.m. See also the Official Report.

An Clár:
Seisiún A: 5.00pm (i) An Tráchaireacht, (ii) Tuarascáil Bhliantúil 2015, (iii) Tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm moltaí imscrúdaithe a rinneadh faoi fho-alt 21(f) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (An Roinn Oideachais agus Scileanna, Bealtaine 2015) mar uimhir 3 ar an gclár oibre
Seisiún B: 6.30pm Uachtarán na hOllscoile, Gaillimh agus an gá líofacht sa Ghaeilge a bheith aici nó aige mar chuid thábhachtach dá (h)inniúlachtaí

I láthair:
Seisiún A: 5.00pm Rónán Ó Dómhnaill Uasal, Éamonn Ó Bróithe Uasal agus Colm Ó Coisdealbha Uasal ó Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla
Seisiún B: 6.30pm Dr. Jim Browne (Uachtarán na hOllscoile), Gearóid Ó Conluain (Rúnaí na hOllscoile), Dónal Ó Braonáin (Príomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge), Tomás Ó Síocháin (Clárbhainisteoir don Rannpháirtíocht Seachtrach) ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Embed code: <iframe frameborder="0" height="360" name="0fa19467f7cf122a6db60dcb800868a6" scrolling="no" src="https://media.heanet.ie/player/0fa19467f7cf122a6db60dcb800868a6" width="640"></iframe></p>