Home > Bills 1997 - 2018 > Inland Fisheries (Amendment) Bill 2017...

 


Inland Fisheries (Amendment) Bill 2017

 

An Bille um Iascach Intíre (Leasú), 2017


Bill Number 51 of 2017
Sponsored by Minister for Communications Climate Action and Environment
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

Bill entitled an Act to amend the Inland Fisheries Act 2010 to provide for Inland Fisheries Ireland to have power to bring summary proceedings for certain offences; to provide for certain penalties; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Iascach Intíre, 2010 chun socrú a dhéanamh go mbeidh cumhacht ag Iascach Intíre Éireann imeachtaí achoimre a thionscnamh i leith cionta áirithe; do dhéanamh socrú maidir le pionóis áirithe; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Dáil Éireann

First Stage
Presented 05/04/2017
Order for Second Stage 13/04/2017
Inland Fisheries (Amendment) Bill 2017 as initiated (in PDF format) Inland Fisheries (Amendment) Bill 2017 as initiated (in PDF format)

Inland Fisheries (Amendment) Bill 2017 Explanatory Memorandum  (in PDF format) Inland Fisheries (Amendment) Bill 2017 Explanatory Memorandum  (in PDF format)


Second Stage
13/04/2017
03/05/2017
Referred to Select Committee 03/05/2017


Committee Stage (Select Committee on Communications, Climate Action and Environment)
16/05/2017

List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages

30/05/2017
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Seanad Éireann

Second Stage
20/06/2017
Referred to Committee 20/06/2017


Committee and Remaining Stages
27/06/2017


Enacted as Act Number 16 of 2017
Date of Signature: 06/07/2017
Inland Fisheries (Amendment) Act  2017 (in PDF format) Inland Fisheries (Amendment) Act  2017 (in PDF format)
Official Translation