Home > Bills 1997 - 2018 > Education (Guidance Counselling...

 

 


Education (Guidance Counselling Provision) Bill 2017 [PMB]

 

An Bille Oideachais (Treoirchomhairleoireacht a Sholáthar) 2017 [BCP]

 


Bill Number 56 of 2017
Sponsored by Deputy Carol Nolan
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to make provision whereby the Minister for Education and Skills shall publish an annual education impact study on the effects his or her decision to continue with the provision of guidance counselling within the standard staffing schedule on schools; such study to include details of the names of schools that have reduced their guidance counselling provision as a direct result of this arrangement, with particular emphasis on those schools that have DEIS status and the impact of the reduced provision of guidance counselling on those schools including the impact on student’s wellbeing and progression to further education and training.

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú trína bhfoilseoidh an tAire Oideachais agus Scileanna staidéar tionchair oideachais bliantúil ar na héifeachtaí a bheidh ar scoileanna ag a chinneadh nó a cinneadh leanúint de threoirchomhairleoireacht a sholáthar laistigh den sceideal caighdeánach foirne; ar staidéar é a mbeidh ar áireamh ann mionsonraí ainmneacha scoileanna a laghdaigh an soláthar treoirchomhairleoireachta mar thoradh díreach ar an socrú sin, agus béim ar leith ar na scoileanna sin a bhfuil stádas DEIS acu agus ar an tionchar atá ag an soláthar laghdaithe treoirchomhairleoireachta ar na scoileanna sin lena n-áirítear an tionchar ar dhea-bhail mac léinn agus ar fhorchéimniú mac léinn chuig breisoideachas agus oiliúint.


Dáil Éireann

 

First Stage
Introduced 13/04/17
Order for Second Stage 13/04/17
Education (Guidance Counselling Provision) Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format) Education (Guidance Counselling Provision) Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format)

Education (Guidance Counselling Provision) Bill 2017 [PMB] Explanatory Memorandum  (in PDF format) Education (Guidance Counselling Provision) Bill 2017 [PMB] Explanatory Memorandum  (in PDF format)


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2017
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2017 in PDF format
Official Translation