Home > Bills 1997 - 2018 > Financial Services and Pensions...

 


Financial Services and Pensions Ombudsman Bill 2017

Bille an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017


Bill Number 59 of 2017
Sponsored by Minister for Finance
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to to provide for the establishment of the Office of the Financial Services and Pensions Ombudsman and to confer functions on it; to provide for the appointment of persons to be the Ombudsman and Deputy Ombudsman; to provide for a complaints procedure; to provide for appeals in relation to decisions of the Ombudsman; to provide for the dissolution of the Financial Services Ombudsman Council, the Financial Services Ombudsman’s Bureau and the office of the Pensions Ombudsman; to provide for the establishment of the Financial Services and Pensions Ombudsman Council; to repeal certain provisions of the Central Bank Act 1942 and the Pensions Act 1990 and to amend the Freedom of Information Act 2014; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le hOifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean a bhunú agus do thabhairt feidhmeanna di; do dhéanamh socrú maidir le daoine a cheapadh ar a dtabharfar an tOmbudsman agus an Leas-Ombudsman; do dhéanamh socrú maidir le nós imeachta gearán; do dhéanamh socrú maidir le hachomhairc i ndáil le breitheanna ón Ombudsman; do dhéanamh socrú maidir le Comhairle an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais, Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus oifig an Ombudsman Pinsean a dhíscaoileadh; do dhéanamh socrú maidir le Comhairle an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean a bhunú; d’aisghairm forálacha áirithe d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942 agus d’Acht na bPinsean, 1990 agus do leasú an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

First Stage
Presented 08/05/2017
Order for Second Stage 25/05/2017

Financial Services and Pensions Ombudsman Bill 2017 as initiated (in PDF format) Financial Services and Pensions Ombudsman Bill 2017 as initiated (in PDF format)

Financial Services and Pensions Ombudsman Bill 2017 and Explanatory Memorandum (in PDF format) Financial Services and Pensions Ombudsman Bill 2017 and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage

25/05/2017
30/05/2017
Referred to Select Committee 30/05/2017


Committee Stage (Select Committee on Finance, Public Expenditure, Reform, and Taoiseach )
29/06/17

List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Financial Services and Pensions Ombudsman Bill 2017 As amended in the Select Committee on Finance, Public Expenditure and Reform, and Taoiseach (in PDF format) Financial Services and Pensions Ombudsman Bill 2017 As amended in the Select Committee on Finance, Public Expenditure and Reform, and Taoiseach (in PDF format)


Order for Report, Report and Final Stages
14/07/2017
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Financial Services and Pensions Ombudsman Bill 2017 - as passed by D? ?reann Financial Services and Pensions Ombudsman Bill 2017 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
18/07/2017
Referred to Committee 18/07/2017


Committee and Remaining Stages

20/07/2017


Enacted as Act Number 22 of 2017
Date of Signature: 26/07/2017
Financial Services and Pensions Ombudsman Act 2017 in PDF format Financial Services and Pensions Ombudsman Act 2017 in PDF format
Official Translation