Home > Committee Schedule > Committee Schedule for Week Commencing...

 2 Athbhreithnithe SCEIDEAL CRUINNITHE NA gCOISTÍ / 2nd Revised SCHEDULE OF COMMITTEE MEETINGS
 Schedule for Week Commencing 24 April 2017


Dé Céadaoin/Wednesday, 26/04/2017

Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs (Joint) CR4, LH 2000 2.15 p.m.
AGENDA: Céard a theastaíonn a dhéanamh chun pobal tuaithe inmharthana a chaomhnú (atógáil)
Seisiún A: 2.15 p.m. (i) Ionadaithe ó Eagraíocht Táirgeoirí Éisc Dheisceart agus Iarthar na hÉireann Teoranta (ii) Ionadaithe ó Eagraíocht Iascairí na gCealla Beaga
Seisiún B: 4.30 p.m. (i) Teagmháil le Rose McHugh, Cathaoirleach ainmnithe Ghailearaí Ealaíne Crawford
What it takes to sustain a viable rural community (resumed)
Session A: 2.15 p.m.  (i) Representatives from The Irish South and West Fish Producers Organisation Limited (ii) Representatives from Killybegs Fishermen's Organisation
Session B: 4.30 p.m.  (i) Engagement with Rose McHugh Chair designate of the Crawford Art Gallery


Déardaoin/Thursday, 27/04/2017

Withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Seanad Select) CR2, 10 a.m.
AGENDA: Session A: 10.00 a.m. Engagement with former Taoiseach, Mr. John Bruton.
Session B: 12.00 noon Engagement with former Minister for Foreign Affairs, Mr. Dermot Ahern.
Session C: 2.30 p.m. Citizenship Rights [Mr. Colin Harvey, Queen’s University Belfast, Mr. Michael Farrell and Representatives from the Irish Council for Civil Liberties (ICCL) led by Mr. Liam Herrick, Executive Director]

Social Protection (Joint) CR4, LH 2000 11 a.m.
AGENDA: Private Meeting

Future of Healthcare (Select) CR3, LH 2000 1 p.m.
AGENDA: Private Meeting


Gliogáil ar na naisc a thugtar chun rochtain a fháil ar dhoiciméid nó chun faisnéis a fháil maidir le Coistí sonracha

Click on the links provided to access documents or obtain information on specific Committees


Liostáil Shealadach Billí lena mBreithniú i Roghchoistí Dála / Provisional Listing of Bills for Dáil Select Committee Consideration

Week commencing 1 May 2017

No Bills Scheduled

Week commencing 8 May 2017

No Bills Scheduled