Home > Committee Playback > Díospóireacht Choiste - Cruinniú de...

Cruinniú de Bhuan-Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, Dé Máirt 2 Bealtaine 2017, Webcast Recording. CR4, LH 2000, 5.00 p.m. See also the Official Report.

An Clár:
(i) Plean infheistíochta na Gaeilge agus na Gaeltachta aontaithe ag 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta;
(ii) Tráchtaireacht ar Chóras na Scéimeanna Teanga – Tuairisc an Choimisinéara Teanga faoi Alt 29 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

I láthair: An tAire Gnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha

Embed code:  <iframe src="https://media.heanet.ie/p/20170502+An+Ghaeilge%2C+an+Ghaeltacht+agus+na+hOile%C3%A1in/6XGuIE" name="fc516cf88f0502b3a4a9af4466bba4a9" width="640" height="360" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>