Home > Bills 1997 - 2018 > Irish Human Rights and Equality...

 

 


Irish Human Rights and Equality Commission (Gender Pay Gap Information) Bill 2017 [Seanad] [PMB]

 

An Bille fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (Faisnéis faoin Difríocht Pá idir na hInscní), 2017 [Seanad] [BCP]

 


Bill Number 64 of 2017
Sponsored by Senator Ivana Bacik and Senator Kevin Humphreys and Senator Aodhán Ó Ríordáin and Senator Gerald Nash
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to require certain employers to publish information relating to the pay of employees for the purpose of showing whether there are differences in the pay of male and female employees and, if so, the nature and scale of such differences; for that purpose to amend the Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht dá cheangal ar fhostóirí áirithe faisnéis a bhaineann le pá fostaithe a fhoilsiú chun a léiriú an bhfuil difríochtaí ann idir pá fostaithe fireanna agus pá fostaithe baineanna agus, más amhlaidh go bhfuil, chun cineál agus scála na ndifríochtaí sin a léiriú; chun na críche sin do leasú an Achta fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann

First Stage
Introduced 16/05/2017
Order for Second Stage 16/05/2017
Irish Human Rights and Equality Commission (Gender Pay Gap Information) Bill 2017 [Seanad] [PMB] as initiated (in PDF format) Irish Human Rights and Equality Commission (Gender Pay Gap Information) Bill 2017 [Seanad] [PMB] as initiated (in PDF format)

Irish Human Rights and Equality Commission (Gender Pay Gap Information) Bill 2017 [Seanad] [PMB] Explanatory Memorandum?and Financial Memorandum (in PDF format) Irish Human Rights and Equality Commission (Gender Pay Gap Information) Bill 2017 [Seanad] [PMB] Explanatory Memorandum and Financial Memorandum (in PDF format)


Second Stage

24/05/2017


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
25/10/2017
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2017
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2017 in PDF format
Official Translation