Home > Bills 1997 - 2018 > Public Services and Procurement...

 


Public Services and Procurement (Workers' Rights) Bill 2017 [PMB]

An Bille um Sheirbhísí Poiblí agus um Shainfháil Phoiblí (Cearta Oibrithe), 2017 [BCP]

 


Bill Number 83 of 2017
Sponsored by Deputy Bríd Smith and Deputy Richard Boyd Barrett and Deputy Gino Kenny
Source: Private Member 
Method: Introduced 
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to remove wages and working conditions of employees from being used as elements of competition among bidders for public contracts; to resist any downward pressure in wage rates and workers’ rights; to safeguard the highest minimum standards established nationally by law, arbitration or collective bargaining and for that purpose to specify particular considerations which will apply to the selection of tenderers and to specify particular considerations which will apply to the awarding of contracts to economic operators and to provide that different considerations may apply in respect of procurements whose value are either above or below the EU threshold and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do chur deireadh le pá agus coinníollacha oibre fostaithe a úsáid mar ghnéithe iomaíochta i measc tairgeoirí ar chonarthaí poiblí; do chur in aghaidh aon bhrú ó thaobh rátaí pá agus cearta oibrithe; do chosaint na gcaighdeán íosta is airde arna mbunú go náisiúnta le dlí, eadráin nó cómhargántaíocht agus, chun na críche sin, do shonrú cúinsí áirithe a mbeidh feidhm acu maidir le tairgeoirí a roghnú agus do shonrú cúinsí áirithe a mbeidh feidhm acu maidir le conarthaí a dhámhachtain d'oibritheoirí eacnamaíocha agus do dhéanamh socrú go bhféadfaidh feidhm a bheith ag cúinsí éagsúla i leith sainfháil a bhfuil a luach os cionn nó faoi bhun thairseach AE agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

First Stage
Introduced 22/06/2017
Order for Second Stage DDMMYY

Public Services and Procurement (Workers' Rights) Bill 2017 [PMB]?as initiated (in PDF format)Public Services and Procurement (Workers' Rights) Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format)

 


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2017
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2017 in PDF format
Official Translation