Home > Committee Playback > Díospóireacht Choiste - Cruinniú de...

Cruinniú de Bhuan-Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, Dé Máirt, 27 Meitheamh 2017, Webcast Recording. CR4, LH 2000 5.00 p.m. See also the Official Report.

An Clár: An Scrúdú Cainte mar chuid lárnach den Teastas Sóisearach

I láthair: Oifigigh ón Roinn Oideachais agus Scileanna

Embed code: <iframe src="https://media.heanet.ie/p/20170627+An+Ghaeilge%2C+an+Ghaeltacht+agus+na+hOile%C3%A1in/n4Nfo9" name="ed88e5596fb2ec081c3389afcf695884" width="640" height="360" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>