Home > Bills 1997 - 2018 > Planning and Development (Amendment)...

 


Planning and Development (Amendment) (No. 2) Bill 2017

 

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 2), 2017


Bill Number 91 of 2017
Sponsored by Minister for Housing Planning Community and Local Government
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

Bill entitled an Act to amend section 28 of the Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Act 2016 and to provide for connected matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Tithíocht) agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2016 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara


Dáil Éireann

First Stage
Presented 04/07/2017
Order for Second Stage 13/07/2017
Planning and Development (Amendment) (No. 2) Bill 2017) as initiated  (in PDF format) Planning and Development (Amendment) (No. 2) Bill 2017) as initiated  (in PDF format)

Planning and Development (Amendment) (No. 2) Bill 2017) Explanatory Memorandum  (in PDF format) Planning and Development (Amendment) (No. 2) Bill 2017) Explanatory Memorandum  (in PDF format)


Second Stage
13/07/2017


Committee and Remaining Stages
13/07/2017

List of Proposed Committee Stage Amendments

 Planning and Development (Amendment) (No. 2) Bill 2017 As passed by D? ?reann Planning and Development (Amendment) (No. 2) Bill 2017 As passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
18/07/2017

Referred to Committee 


Committee and Remaining Stages
18/07/2017

List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

First additional list of Proposed Report Stage Amendments First additional list of Proposed Report Stage Amendments


Enacted as Act Number 20 of 2017
Date of Signature: 19/07/2017
Planning and Development (Amendment) Act  2017 in PDF format Planning and Development (Amendment) Act 2017 in PDF format
Official Translation