Home > Bills 1997 - 2018 > Planning and Development (Rapid...

 

 


Planning and Development (Rapid Broadband) Bill 2017 [PMB]

 

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Mear-Leathanbhanda), 2017 [BCP]

 


Bill Number 93 of 2017
Sponsored by Deputy James Lawless
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for the rapid installation of broadband infrastructure; to improve availability of broadband and telecoms services nationally; to provide for the sharing of broadband and telecoms services infrastructure by state agencies (including Transport Infrastructure Ireland) to telecoms and broadband providers; to provide for planning permission to include requirement for ducting to be laid within curtilage of home in new applications; to create a central public register of telecoms infrastructure including ownership; to provide for future cost-effective installation of infrastructure to accommodate future national broadband and telecom connectivity requirements and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le bonneagar leathanbhanda a shuiteáil go mear; d'fheabhsú infhaighteacht seirbhísí leathanbhanda agus teileachumarsáide ar bhonn náisiúnta; do dhéanamh socrú maidir le gníomhaireachtaí stáit (lena n-áirítear Bonneagar Iompair Éireann) do chomhroinnt bonneagar seirbhísí leathanbhanda agus teileachumarsáide le soláthraithe teileachumarsáide agus leathanbhanda; do dhéanamh socrú go n-áireofar i gcead pleanála ceanglas maidir le duchtra a leagan laistigh de chúirtealáiste teaghaisí in iarratais nua; do chruthú príomhchlár poiblí bonneagair teileachumarsáide, lena n-áirítear úinéireacht; do dhéanamh socrú maidir le bonneagar a shuiteáil go costéifeachtach sa todhchaí chun freastal ar riachtanais nascachta leathanbhanda agus teileachumarsáide náisiúnta a bheidh ann sa todhchaí agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil  Éireann

 

First Stage
Introduced 05/07/2017
Order for Second Stage DDMMYY
Planning and Development (Rapid Broadband) Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format) Planning and Development (Rapid Broadband) Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format)

 


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2017
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2017 in PDF format
Official Translation