Home > Bills 1997 - 2018 > Genuine Progress Indicators and...

 

 


Genuine Progress Indicators and National Distributional Accounts Bill 2017 [PMB]

 

An Bille um Tháscairí maidir le Dul Chun Cinn Iarbhír agus Cuntais Dáiliúcháin Náisiúnta, 2017 [BCP]

 


Bill Number 96 of 2017
Sponsored by Deputy Brendan Howlin
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to confer functions on the Central Statistics Office and the National Economic and Social Council in relation to the publication of indices, to be known as Genuine Progress Indicators, designed to take fuller account of the well-being of the community by incorporating environmental and social factors which are not otherwise measured, in relation to the publication of National Distributional Accounts that aim to measure the distribution of national income and economic growth and in relation to an annual report on the impact of the Budget on economic and social inequality, poverty reduction and income and wealth redistribution; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do thabhairt feidhmeanna don Phríomh-Oifig Staidrimh agus don Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach i ndáil le hinnéacsanna a fhoilsiú, ar a dtabharfar Táscairí maidir le Dul Chun Cinn Iarbhír, a bheidh ceaptha chun leas an phobail a chur i gcuntas ar shlí níos iomláine trí thosca comhshaoil agus sóisialta nach dtomhaistear ar shlí eile a áireamh, i ndáil le Cuntais Dáiliúcháin Náisiúnta a fhoilsiú arb é is cuspóir leo dáileadh an ioncaim náisiúnta agus fás eacnamaíoch a thomhas agus i ndáil le tuarascáil bhliantúil maidir le tionchar an Bhuiséid ar mhíchothromaíocht eacnamaíoch agus shóisialta, ar laghdú na bochtaineachta agus ar athdháileadh ioncaim agus saibhris; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Introduced 06/07/2017
Order for Second Stage 06/07/2017
Genuine Progress Indicators and National Distributional Accounts Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format) Genuine Progress Indicators and National Distributional Accounts Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format)

 Genuine Progress Indicators and National Distributional Accounts Bill 2017 [PMB] Explanatory Memorandum (in PDF format) Genuine Progress Indicators and National Distributional Accounts Bill 2017 [PMB] Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2017
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2017 in PDF format
Official Translation