Home > Bills 1997 - 2018 > Employment (Miscellaneous Provisions)...

 

 


Employment (Miscellaneous Provisions) Bill 2017

 

An Bille Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

 


Bill Number 147 of 2017
Sponsored by Minister for Employment Affairs and Social Protection
Source:  Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for a requirement that employers provide employees with certain terms of employment within a certain period after commencing employment; to impose sanctions for certain offences; to further provide for a minimum payment due to employees in certain circumstances; to prohibit contracts specifying zero as the contract hours in certain circumstances and to provide for the introduction of banded contract hours; to further provide for prohibition of penalisation and for those purposes to amend the Terms of Employment (Information) Act 1994 and the Organisation of Working Time Act 1997; to amend the Workplace Relations Act 2015; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le ceanglas go soláthróidh fostóirí téarmaí áirithe fostaíochta d'fhostaithe laistigh de thréimhse áirithe tar éis fostaíocht a thosú; d'fhorchur smachtbhannaí i leith cionta áirithe; do dhéanamh socrú breise maidir le híocaíocht íosta a bheidh dlite d'fhostaithe in imthosca áirithe; do thoirmeasc conarthaí ina sonraítear gurb é nialas na huaireanta conartha in imthosca áirithe agus do dhéanamh socrú maidir le huaireanta conartha bandáilte a thabhairt isteach; do dhéanamh socrú breise maidir le toirmeasc ar phionósú agus chun na gcríoch sin do leasú an Achta um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994 agus an Achta um Eagrú Ama Oibre, 1997; do leasú an Achta um Chaidreamh san Áit Oibre, 2015; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 05/12/2017
Order for Second Stage 14/02/2018
Employment (Miscellaneous Provisions) Bill 2017 as initiated  (in PDF format) Employment (Miscellaneous Provisions) Bill 2017 as initiated  (in PDF format)

Employment (Miscellaneous Provisions) Bill 2017 Explanatory Memorandum (in PDF format) Employment (Miscellaneous Provisions) Bill 2017 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
14/02/2018
15/02/2018 (resumed)
Referred to Select Committee 15/02/2018

 


Committee Stage (Select Committee on Employment Affairs and Social Protection)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2017
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2017 in PDF format
Official Translation