Home > Bills 1997 - 2018 > Living Cities Bill 2017 [PMB] Number...

 

 


Living Cities Bill 2017 [PMB]

 

An Bille um Chathracha Beo, 2017 [BCP]

 


Bill Number 154 of 2017
Sponsored by Deputy Eamon Ryan, Deputy Catherine Martin
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to amend the Derelict Sites Act 1990 to increase the levy placed on derelict sites; to ensure the register of derelict sites compiled by a local authority is made publicly available on the local authority’s website; to ensure protection for the rights of homeowners who have moved into residential care and own a derelict site; to amend the Urban Regeneration and Housing Act 2015 to extend the definition of a “vacant site” to include sites below 0.05 hectares; to ensure the documents associated with the entry of a site onto the register of vacant sites are made publicly available on the local authority’s website; to increase the vacant site levy in each subsequent year; to increase the scope of the levy to include properties in negative or low equity; and to provide for related matters

 

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Láithreáin Thréigthe, 1990 chun an tobhach a chuirtear ar láithreáin thréigthe a mhéadú; dá áirithiú go ndéanfar clár na láithreán tréigthe arna thiomsú ag údarás áitiúil a chur ar fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin an údaráis áitiúil; dá áirithiú go gcosnófar cearta úinéirí teaghaise atá tar éis aistriú go dtí cúram cónaithe agus a bhfuil láithreán tréigthe ar úinéireacht acu; do leasú an Achta um Athbheochan Uirbeach agus Tithe, 2015 chun an míniú ar “láithreán folamh” a leathnú chun go bhfolófar ann láithreáin faoi bhun 0.05 heicteár; dá áirithiú go ndéanfar na doiciméid a bhaineann le taifeadadh láithreáin ar chlár na láithreán folamh a chur ar fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin an údaráis áitiúil; do mhéadú an tobhaigh láithreáin fholaimh gach bliain dá éis sin; do mhéadú raon feidhme an tobhaigh chun go bhfolófar maoin atá faoi chothromas diúltach nó faoi chothromas íseal; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil  Éireann

 

First Stage
Introduced 13/12/2017
Order for Second Stage 13/12/2017
Living Cities Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format) Living Cities Bill 2017 [PMB] as initiated (in PDF format)

 


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2017
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2017 in PDF format
Official Translation