Home > Bills 1997 - 2018 > 2018 > Data Protection Bill 2018 [Seanad]...

 


Data Protection Bill 2018 [Seanad]

 

An Bille um Chosaint Sonraí, 2018 [Seanad]

 


Bill Number 10 of 2018
Sponsored by Senator Jerry Buttimer on behalf of Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act establish a body to be known as An Coimisiún um Chosaint Sonraí or, in the English language, the Data Protection Commission; to give further effect to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 20161 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation); to give effect to Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 20162  on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA and for those and other purposes to amend the Data Protection Act 1988; to provide for the consequential amendment of certain other enactments; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do bhunú comhlacht ar a dtabharfar an Coimisiún um Chosaint Sonraí nó, sa Bhéarla, the Data Protection Commission; do thabhairt tuilleadh éifeachta do Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 20161 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí); do thabhairt éifeacht do Threoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 20162  maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Creat-Chinneadh 2008/977/JHA ón gComhairle agus chun na críche sin agus chun críoch eile do leasú an Achta um Chosaint Sonraí, 1988; do dhéanamh socrú maidir le leasú iarmhartach a dhéanamh ar achtacháin áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Seanad Éireann

 

First Stage
Introduced 30/01/2018
Order for Second Stage 08/02/2018
Data Protection Bill 2018 [Seanad] as initiated (in PDF format) Data Protection Bill 2018 [Seanad] as initiated (in PDF format)

Data Protection Bill 2018 [Seanad] Expanatory and Financial Memorandum (in PDF format) Data Protection Bill 2018 [Seanad] Expanatory and Financial Memorandum (in PDF format)

 


Second Stage
08/02/2018
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage
15/02/2018
27/02/2018 (resumed)
06/03/2018 (resumed)
06/03/2018 (resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments

First Additional List of Proposed Report Stage Amendments
Data Protection Bill 2018 as amended in Committee (in PDF format) Data Protection Bill 2018 as amended in Committee (in PDF format)

 


Report and Final Stages
22/03/2018
28/03/2018 (resumed)
List of Proposed Report Stage Amendments
Data Protection Bill 2018 as passed by Seanad ?reann Data Protection Bill 2018 as passed by Seanad Éireann

 


Dáil Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2018 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2018
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2018 in PDF format
Official Translation