Home > Bills 1997 - 2018 > Radiological Protection (Amendment)...

 


Radiological Protection (Amendment) Bill 2018

 

An Bille um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018

 


Bill Number 19 of 2018
Sponsored by Minister for Communications Climate Action and Environment
Source:Government
Method:Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to amend and extend the Radiological Protection Act 1991; to transfer functions of the Minister for Housing, Planning and Local Government under the Radiological Protection Acts 1991 to 2014 and the Containment of Nuclear Weapons Act 2003 to the Minister for Communications, Climate Action and Environment; to transfer a function of the Minister for Transport, Tourism and Sport under section 52 of the Harbours Act 1996 to the Minister for Communications, Climate Action and Environment; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú an Achta um Chosaint Raideolaíoch, 1991; d’aistriú feidhmeanna de chuid an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil faoi na hAchtanna um Chosaint Raideolaíoch, 1991 go 2014 agus faoin Acht chun Airm Núicléacha a Imshrianadh, 2003 chuig an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil; d’aistriú feidhm de chuid an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt faoi alt 52 den Acht Cuanta, 1996 chuig an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Introduced 16/02/2018
Order for Second Stage DDMMYY
Radiological Protection (Amendment) Bill 2018 as initiated (in PDF format)

Radiological Protection (Amendment) Bill 2018 Expanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2018 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2018
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2018 in PDF format
Official Translation