Home > Bills 1997 - 2018 > Public Health (Availability of...

 


Public Health (Availability of Defibrillators) Bill 2018 [PMB]

 

An Bille Sláinte Poiblí (Infhaighteacht Dífhibrileoirí), 2018 [BCP]

 


Bill Number 20 of 2018
Sponsored by Deputy Noel Rock
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to require the management boards of schools to install and maintain defibrillators so that they are available for public use and to require such boards of management to erect signage and make information available online regarding the location of such defibrillators and to require the boards of management to provide training to persons on the premises; to require the maintenance of a register in each premises concerning defibrillators located therein; to provide appropriate exemptions from civil liability; to provide for offences; to empower the Health and Safety Authority to supervise and ensure compliance with this Act and for that purpose to amend the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht dá cheangal ar bhoird bhainistíochta scoileanna dífhibrileoirí a shuiteáil agus a chothabháil ionas go mbeidh siad ar fáil lena n-úsáid ag an bpobal agus dá cheangal ar na boird bhainistíochta sin comharthaí a thógáil agus faisnéis a chur ar fáil ar-líne i dtaca le suíomh na ndífhibrileoirí sin agus dá cheangal ar na boird bhainistíochta oiliúint a chur ar fáil do dhaoine san áitreabh; dá cheangal clár a chothabháil i ngach áitreabh maidir le dífhibrileoirí atá san áitreabh; do dhéanamh socrú maidir le díolúintí cuí ó dhliteanas sibhialta; do dhéanamh socrú maidir le cionta; dá chumasú don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta comhlíonadh an Achta seo a mhaoirsiú agus a chinntiú agus chun na críche sin do leasú an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Introduced 20/02/2018
Order for Second Stage 20/02/2018
Public Health (Availability of Defibrillators) Bill 2018 [PMB] as initiated (in PDF format) Public Health (Availability of Defibrillators) Bill 2018 [PMB] as initiated (in PDF format)

 


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2018 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2018
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2018 in PDF format
Official Translation